Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Wat gaan we doen

De verkiezingen voor de gemeenteraad staan weer voor de deur. Wij vertegenwoordigen als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) al jaren uw belangen in de raad. En ook tijdens deze verkiezingen hopen we op uw stem! Om u hiervan te overtuigen, vindt u hieronder een samenvatting van wat onze speerpunten zijn voor de komende 4 jaar.

Wat wil ABL de komende raadsperiode doen

 • Woningbouw
  “We bouwen voornamelijk woningen voor doorstroming”
  Bouwen voor de starters en de ouderen is noodzakelijk om doorstroming op gang te krijgen. Het zijn eigenlijk soortgelijke woningen die voor beide doelgroepen nodig zijn. Niet te groot en soms grondgebonden maar ook een aantal appartementen.
 • Zorg & welzijn
  “Hulpvragers goed in beeld en brede aandacht voor de vergrijzing in Laarbeek”
  We merken dat hulpvragers, bijvoorbeeld armoede, niet altijd op de juiste plekken komen om hulp te krijgen. Vaak zit hier schaamte of de gedachte ‘dit is niet voor mij bedoeld.’ De drempel moet verlaagd worden door bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundigen.
 • Betaalbaarheid
  “De lasten moeten in balans blijven met de voorzieningen”
  In principe geen OZB verhoging. Maar we willen onze ogen niet sluiten als uiteindelijk blijkt dat iets noodzakelijk zijn om het niveau van voorzieningen in Laarbeek te behouden. Het moet dan wel helder en transparant uitlegbaar zijn. Kortom, wat krijg je er nu daadwerkelijk voor terug.
 • Leefbaarheid
  “We werken met een visie voor leefbaarheid in Laarbeek”
  We werken aan verbetering van de leefbaarheid in de kernen. We gaan inzetten op duurzame oplossingen om doorgaand verkeer uit de kernen te weren met een verkeersvisie. Pas bij een aantrekkelijk alternatief kan je onze kernen echt verkeersluw maken. In kernen zoals Mariahout zullen we initiatieven creatief en maximaal ondersteunen om de leefbaarheid in de toekomst te borgen.
 • Natuur
  “Durven te investeren in het groen”
  Onderhoud van het groen vinden we belangrijk, daar leeft veel ergernis. Er moet een juiste balans gevonden worden om ook de biodiversiteit te kunnen vergroten maar ook de beheersing van de kosten die met meer onderhoud zijn gemoeid.

PDF versie: ABL verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>