Nieuws

ABL bezorgd om situatie Donkse Brug

ABL bezorgd om situatie Donkse Brug

Zeer recent heeft op de kruising Mgr. Verhagenstraat / Bosscheweg wederom een zwaar ongeval plaats gevonden waarbij een fietsster spijtig genoeg zwaargewond is geraakt. Dit is in de recente geschiedenis niet het eerste ongeval wat hier en op de kruising Thibostraat / Bosscheweg plaats gevonden heeft.

Tijdens de ontwikkeling van deze kruispunten enkele jaren geleden hebben we als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) met regelmaat onze vraagtekens gezet over de verkeersveiligheid. Zeker door het weghalen van de stoplichten en wijzigen van de voorrangssregels zou er sprake kunnen zijn van een onduidelijke situatie. Ook omwonenden hebben hun zorgen geuit. Er is toen aangegeven dat er sprake zou zijn van een verkeersveilige situatie.

De huidige situatie lijkt echter anders. Er lijkt sprake te zijn van een toename van het aantal (zware) ongelukken. Ook bereiken ons signalen dat veel verkeersdeelnemers de kruispunten (ook kruispunten van de Bosscheweg met de Thibostraat respectievelijk de Wellestraat) als onveilig ervaren omdat zij regelmatig getuige zijn geweest van bijna-ongelukken. Vooral op het gebied van voorrangsregels.

Wij beseffen dat verkeersdeelnemers zelf ook een verantwoordelijkheid hebben om veilig aan het verkeer deel te nemen. We zijn als ABL wel van mening dat de huidige situatie om aandacht vraagt. Vandaar dat we het college van burgemeester en wethouders gevraagd hebben om de genoemde locaties uitgebreid opnieuw te analyseren en daar waar nodig aanpassingen door te voeren.

Fractie Algemeen Belang Laarbeek

Monika Slaets, Ron Verschuren, Jordy Brouwers

 

 

Meer nieuws