Verkiezingen

Verkiezingen 2022

Wat gaan we doen

De verkiezingen voor de gemeenteraad staan weer voor de deur. Wij vertegenwoordigen als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) al jaren uw belangen in de raad. En ook tijdens deze verkiezingen hopen we op uw stem! Om u hiervan te overtuigen, vindt u hieronder een samenvatting van wat onze speerpunten zijn voor de komende 4 jaar.

Wat wil ABL de komende raadsperiode doen

 • Woningbouw
  “We bouwen voornamelijk woningen voor doorstroming”
  Bouwen voor de starters en de ouderen is noodzakelijk om doorstroming op gang te krijgen. Het zijn eigenlijk soortgelijke woningen die voor beide doelgroepen nodig zijn. Niet te groot en soms grondgebonden maar ook een aantal appartementen.
 • Zorg & welzijn
  “Hulpvragers goed in beeld en brede aandacht voor de vergrijzing in Laarbeek”
  We merken dat hulpvragers, bijvoorbeeld armoede, niet altijd op de juiste plekken komen om hulp te krijgen. Vaak zit hier schaamte of de gedachte ‘dit is niet voor mij bedoeld.’ De drempel moet verlaagd worden door bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundigen.
 • Betaalbaarheid
  “De lasten moeten in balans blijven met de voorzieningen”
  In principe geen OZB verhoging. Maar we willen onze ogen niet sluiten als uiteindelijk blijkt dat iets noodzakelijk zijn om het niveau van voorzieningen in Laarbeek te behouden. Het moet dan wel helder en transparant uitlegbaar zijn. Kortom, wat krijg je er nu daadwerkelijk voor terug.
 • Leefbaarheid
  “We werken met een visie voor leefbaarheid in Laarbeek”
  We werken aan verbetering van de leefbaarheid in de kernen. We gaan inzetten op duurzame oplossingen om doorgaand verkeer uit de kernen te weren met een verkeersvisie. Pas bij een aantrekkelijk alternatief kan je onze kernen echt verkeersluw maken. In kernen zoals Mariahout zullen we initiatieven creatief en maximaal ondersteunen om de leefbaarheid in de toekomst te borgen.
 • Natuur
  “Durven te investeren in het groen”
  Onderhoud van het groen vinden we belangrijk, daar leeft veel ergernis. Er moet een juiste balans gevonden worden om ook de biodiversiteit te kunnen vergroten maar ook de beheersing van de kosten die met meer onderhoud zijn gemoeid.

PDF versie: ABL Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Kieslijst

1. Monika Slaets -Sonneveldt (Lijsttrekker)
Beek en Donk

2. Ron Verschuren
Aarle-Rixtel

3. Bas van Sinten
Lieshout

4. Ruud Fransen
Beek en Donk

5. Maikel Sanders
Beek en Donk

6. Anne-marie de Groot – van Lieshout
Lieshout

7. Jordy Brouwers
Beek en Donk

8. Frans Coppens
Aarle-Rixtel

9. Ellen Staal – van Boxmeer
Lieshout

10. Peter van der Broek
Mariahout

Lijst 3 Algemeen Belang Laarbeek

1. Monika Slaets-Sonneveldt   - Beek en Donk
2. Ron Verschuren   - Aarle-Rixtel
3. Bas van Sinten   - Lieshout
4. Ruud Fransen   - Beek en Donk
5. Maikel Sanders   - Beek en Donk
6. Anne-Marie de Groot-van Lieshout   - Lieshout
7. Jordy Brouwers   - Beek en Donk
8. Frans Coppens   - Aarle-Rixtel
9. Ellen Staal-van Boxtel   - Lieshout
10. Peter van den Broek   - Mariahout
11. Robert van Aspert   - Lieshout
12. Ton Sonneveldt    - Beek en Donk
13. Maria Gilsing-Koopmans   - Mariahout
14. Ben van Gelder   - Beek en Donk
15. Jo Doudart de la Grée-Leenders   - Beek en Donk
16. Anne Slaets   - Beek en Donk
17. Sanne van Lieshout   - Aarle-Rixtel
18. Lieke Fransen   - Beek en Donk
19. Ilse Schepers   - Aarle-Rixtel
20. Hylke Verschuren   - Aarle-Rixtel
21. Andre Verbruggen   - Beek en Donk
22. Mieke Kuijtmans-Poulisse   - Beek en Donk
23. Mari Vlemmings   - Beek en Donk
24. Martien Wagelmans   - Beek en Donk
25. Jeroen Linders   - Mariahout
26. Maikel van den Heuvel   - Beek en Donk
27. Hans Eekels   - Beek en Donk
28. Harrie van der Linden   - Beek en Donk
29. Guillaume Doudart de la Grée   - Beek en Donk
30. Sven van Leuken   - Beek en Donk
31. Jordi Kivits   - Beek en Donk
32. Jan Opheij   - Lieshout
33. Marinus van Kaathoven   - Lieshout
34. Ad Beekmans   - Beek en Donk
35. Helmi Kivits-Eekels   - Beek en Donk
36. Johan de Leeuw   - Aarle-Rixtel
37. Hans Beekmans   - Beek en Donk
38. Chistiana Pouwels-Ruhi   - Beek en Donk
39. Lenie Huijbers   - Beek en Donk
40. Theo Brouwers   - Beek en Donk
41. Corry van den Thillart-Diepstraten   - Beek en Donk
42. Paula Heijl-Sterken   - Aarle-Rixtel
43. Bert Klessens   - Beek en Donk