ANBI status

ANBI status

Financiële verantwoording in het kader van onze ANBI status:

Een groot deel van de inkomsten verkrijgt Algemeen Belang Laarbeek door een bijdrage van de raadsleden en wethouder

Onze leden betalen een vrijwillige bijdrage van minimaal  €12,50

Belastingnummer: 8165.02.687
Rekeningnummer: NL21 RABO 0112 0091 66

Privacybeleid