Standpunten

ABLZorg en welzijn

Gezondheidszorg

De gezondheid van de mens staat in nauwe relatie tot zijn persoonlijk welbevinden, zijn woon- en werkomgeving; kortom tot zijn gehele welzijn. Naast een aantal wetten, die vanuit de rijksoverheid (“Den Haag”) worden voorgeschreven, heeft…

Jeugd en jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Een veelgebruikte uitspraak, die enkel waarde heeft als we er ook daadwerkelijk voor zorgen dat de jeugd en jongeren een toekomst in Laarbeek hebben. Voorzieningen zoals goede scholen, sportverenigingen, tienerwerken…

Maatschappelijke zorg en bijstand

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Vooral voor de zwakkeren in onze samenleving moet er een goed vangnet zijn. De gemeente moet in haar beleid garant staan voor de elementaire voorwaarden van bestaan….

Mensen met een beperking

De mogelijkheden van mensen met een beperking tot maatschappelijke deelname dient optimaal te worden ondersteund. Ook hier dienen we te gidsen en faciliteren daar waar nodig is. En wat betreft de voorzieningen en infrastructuur, onze…

Ouderen

Laarbeek loopt voorop op diverse gebieden, zoals de wens een dementie vriendelijke gemeente te zijn. Extra aandacht dient uit te gaan naar de in hoog tempo toenemende vergrijzing in onze gemeente. Van nu tot 2040…

Voorzieningen in Laarbeek

Een goed voorzieningenniveau zorgt er mede voor dat de inwoners van Laarbeek goed en prettig kunnen wonen in hun eigen woonomgeving. ABL pleit ervoor dat, waar mogelijk, in elke kern van Laarbeek deze voorzieningen zoveel…

Vrijwilligers en mantelzorgers

Vrijwilligers We moeten ontzettend zuinig zijn op al onze fantastische vrijwilligers. Door de bezuinigingen in de zorg, de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), doelstellingen als zelfredzaamheid en de wens van langer thuis wonen,…

Werkgelegenheid en werkeloosheid

Iedereen verdient werk dat hem of haar past. Bevordering van de werkgelegenheid hoort voor de gemeente hoog in het vaandel te staan. Als het gaat om ontwikkelingen van de plaatselijke economie heeft de gemeente geen…

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>