Standpunten

ABLZorg en welzijn

Gezondheidszorg

De nabijheid van goede zorg in alle kernen is belangrijk voor onze inwoners. De gezondheid van de mens staat in nauwe relatie tot zijn persoonlijk welbevinden, zijn woon- en werkomgeving; kortom tot zijn gehele welzijn….

Jeugd en jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Een veelgebruikte uitspraak, die enkel waarde heeft als we er ook daadwerkelijk voor zorgen dat de jeugd en jongeren een toekomst in Laarbeek hebben. Voorzieningen zoals goede scholen, sportverenigingen, tienerwerken…

Maatschappelijke zorg en bijstand

Iedereen die wil krijgt de kans mee kunnen doen in onze samenleving. Vooral voor de zwakkeren in onze samenleving streven we naar een goed vangnet zijn. De gemeente staat in haar beleid garant voor de…

Mensen met een beperking

De mogelijkheden voor mensen met een beperking tot maatschappelijke deelname dient optimaal te worden ondersteund. Dit moet een integraal onderdeel zijn van het totale beleid. Ook hier dienen we te gidsen en te ondersteunen daar…

Ouderen

Laarbeek loopt voorop op diverse gebieden, zoals de wens een dementie vriendelijke gemeente te zijn. Extra aandacht dient uit te gaan naar de in hoog tempo toenemende vergrijzing in onze gemeente. Van nu tot 2040…

Voorzieningen in Laarbeek

Een goed voorzieningenniveau zorgt er mede voor dat de inwoners van Laarbeek goed en prettig kunnen wonen in hun eigen woonomgeving. ABL pleit ervoor dat, waar mogelijk, in elke kern van Laarbeek deze voorzieningen zoveel…

Vrijwilligers en mantelzorgers

Vrijwilligers Onze vrijwilligers zijn de drijvende kracht van onze samenleving. Door de bezuinigingen in de zorg, doelstellingen als zelfredzaamheid en de wens van langer thuis wonen, zorgen voor een enorme druk op onze vrijwilligers. Maar…

Werkgelegenheid en werkeloosheid

Werken en de omgang met collega’s draagt voor veel mensen bij aan hun levensgeluk. Iedereen verdient werk dat hem of haar past. Bevordering van de werkgelegenheid hoort voor de gemeente hoog in het vaandel te…