Nieuws

Garantstelling Padelbanen TV ’t Slotje

Padel is een variant op tennis en enorm populair aan het worden in Nederland. Padel is een soort tennis en speel je in een soort kooi met hardere ondergrond. Verschillende tennisverenigingen leggen speciale padelbanen aan…

Bestuursakkoord 2022-2026

Op donderdag 12 mei 2022 is het bestuursakkoord gepresenteerd van ABL, PNL en de Werkgroep. Het nieuwe bestuursakkoord is tot stand gekomen in de informatie en formatieproces van de afgelopen periode. In de ledenvergadering is…

Natuurmonitoring Laarbeek

Al sinds 2010 vindt natuurmonitoring plaats. Deze natuurmonitoring wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers uit onze eigen gemeente, veelal verbonden aan het IVN. Vorig jaar is het rapport over de periode 2017-2021 aangeboden aan de raad…

Omgevingsdialoog Lieshoutse Heide

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan de Regionale Energie Strategie waaruit voor Laarbeek zoekgebieden naar voren komen voor grootschalige energieopwek zoals zonneparken en windmolens. De Lieshoutse Heide ten noorden van Mariahout is zo’n…

Installaties raadsvergadering 12 mei

De raadsvergadering van 12 mei 2022 stond in het teken van de installatie van de nieuwe leden voor het college, raad en commissies. Namens ABL zijn de volgende mensen geinstalleerd: In het college van burgemeester…

Nieuwe wethouders Laarbeek bekend

Met een persbericht is begin van deze week het nieuwe college aangekondigd. We zijn trots dat Monika Slaets-Sonneveldt namens ABL haar wethouderschap kan voortzetten. Naast Monika zal ook Joan Briels namens de werkgroep zijn wethouderschap…

Uit de raadsinformatiebrieven – April 2022

Hieronder worden enkele recente raadsinformatiebrieven kort toegelicht Opvang vluchtelingen in Zuidoost Brabant In onze regio werken we samen om voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen te realiseren. Om te komen waar we willen zijn (2000 opvangplekken), moeten…

Ledenvergadering 28 april

Afgelopen donderdag 28 april vond de ledenvergadering plaats. In een goed gevulde zaal was er een terugblik op de afgelopen periode met in het bijzonder een moment van evaluatie van de verkiezingen en het vervolgproces…

Raadsvergadering 14 april 2022

De agenda van de raadsvergadering van 14 april was beperkt. Voorafgaand heeft een commissievergadering plaatsgevonden met het onderwerp voor extra budget voor het onderzoek naar de ontwikkelingen voor de Heuvel in Lieshout. In de commissievergadering…

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>