Nieuws

Hoe staat het met de rekenkamer?

Laarbeek heeft samen met Gemert-Bakel een gezamenlijke rekenkamer. Tot op enige tijd terug was het hebben van een rekenkamer niet verplicht, maar sinds begin 2023 dient iedere gemeente een onafhankelijke rekenkamer te hebben. Een rekenkamer…

Plan de Malthezerhoeve

Het realiseren van woningbouw is een prioriteit in onze gemeente. Behoefte aan woningen is er overal, maar de urgentie van plannen ligt voornamelijk in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout. Waar Mariahout en Beek en Donk al…

Kunstgrasveld Sparta ’25

Het verenigingsleven in Laarbeek is een van de pijlers van onze samenleving. Het komt geregeld voor dat verenigingen het moeilijk hebben met ledenaantallen om een levendige vereniging te draaien. In tegenstelling tot sommige andere sporten is…

Groei kan niet zonder mobiliteit

Er wordt in onze regio veel gesproken over mobiliteit en ook in de nieuwsbrieven is hier al vaak over bericht. De metropoolregio, ook wel de brainportregio genoemd, staat volop in de belangstelling rondom de ontwikkelingen…

Begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Laarbeek kent veel veel samenwerkingsverbanden. Een deel van deze samenwerkingsverbanden is gevat in gemeenschappelijke regelingen, een samenwerking tussen overheidsinstanties. Jaarlijks worden voor deze gemeenschappelijke regelingen de begrotingen opgesteld voor het opvolgende jaar, nu voor 2025,…

Dorpenstrategie peelregio

De ontwikkelingen in onze regio gaan snel en de verstedelijking komt dichterbij. Krijgen we in het dorp ook hoge flats? Breiden we de dorpen uit of verdichten we de kernen door het laatste beetje groen eruit…

Groenbeleid in de praktijk

In 2022 en 2023 is volop beleid vastgesteld met het oog op groen. Zo is het bomenplan vastgesteld waarin vastgelegd is hoe wordt omgegaan met bomen binnen onze gemeentegrenzen. Bomen krijgen meer ruimte om te…

De verkeersvisie, nog een lange weg te gaan

“We werken aan verbetering van de leefbaarheid in de kernen. We gaan inzetten op duurzame oplossingen om doorgaand verkeer uit de kernen te weren met een verkeersvisie. Pas bij een aantrekkelijk alternatief kan je onze…

Invloed in samenwerkingsverbanden

Laarbeek kent veel samenwerkingsverbanden, waaronder een aantal gemeenschappelijke regelingen zoals Senzer, de Peelgemeente en de GGD. Als kleinere gemeente zijn deze samenwerkingsverbanden noodzakelijk om alle taken die de afgelopen jaren bij de gemeente zijn komen…