Nieuws

“Op de koffie gesprekken”, een evaluatie

Sinds 2015 is zorg verschoven van een landelijke naar een gemeentelijke taak. De visie van de rijksoverheid was dat de gemeente dichter bij de mensen staat en zo de zorg beter (en goedkoper) kan organiseren. Sinds…

De begroting van 2024

In het voorjaar van 2024 hebben we de kadernota vastgesteld. In het vervolg hierop volgt dan in het najaar de begroting voor 2024 met een meerjaren doorkijk tot en met het jaar 2027. Met de…

Grondnota: Betaalbaar bouwen in Laarbeek een stuk dichterbij

Wonen is duur, dat is een probleem wat ook landelijk speelt maar vooral lokaal wordt gevoeld. Er is veel vraag naar woningen, wat de prijs opdrijft. De (Laarbeekse) politiek zoekt al langere tijd naar mogelijkheden…

Beschouwing ABL op begroting 2024

Voorzitter, Om te beginnen willen we onze dank uitspreken aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze begroting. Een begroting waarin we nog steeds investeren in onze gemeenschap. Voorzichtigheid is echter…

Beleidskader wonen vastgesteld

In de raadsvergadering van 12 oktober 2023 is het nieuwe beleidskader wonen met bijna unanieme steun vastgesteld. In een eerder artikel zijn we al uitgebreid ingegaan op de weg naar dit beleidskader en bijbehorende woonbehoefte…

Tankstation Bosscheweg – N279

In de kern van Beek en Donk is al sinds jaar en dag benzinepomp Esso Visser (voorheen Jo van Hout) gevestigd. Hoewel vroeger een tankstation in de kern heel normaal was, is dit in de…

Meer dan alleen een brug naar Eykenlust

Een brug die voor de nodige reuring zorgt in onze gemeenschap en zelfs ‘een brug te ver’ wordt genoemd. Wij begrijpen deze uitspraken en gedachtes, maar soms moet je proberen om ook uit de waan…

Samenwerken in de Metropoolregio Eindhoven

Onze Brainportregio, een veel besproken regio, ook een heel bijzondere regio. Al in de tijd van Philips en DAF was Eindhoven en omgeving een belangrijke economische speler. Na de gloriejaren dreigde de regio in de…

De commissievergaderingen: Volle agenda

Afgelopen week hebben weer de reguliere commissievergadering ruimtelijke zaken en algemene/sociale zaken plaatsgevonden. Beide commissies kenden een volle agenda. Er zijn veel besluiten te nemen en het is mooi te zien dat er binnen onze…