Nieuws

Groenbeleid in de praktijk

In 2022 en 2023 is volop beleid vastgesteld met het oog op groen. Zo is het bomenplan vastgesteld waarin vastgelegd is hoe wordt omgegaan met bomen binnen onze gemeentegrenzen. Bomen krijgen meer ruimte om te…

De verkeersvisie, nog een lange weg te gaan

“We werken aan verbetering van de leefbaarheid in de kernen. We gaan inzetten op duurzame oplossingen om doorgaand verkeer uit de kernen te weren met een verkeersvisie. Pas bij een aantrekkelijk alternatief kan je onze…

Invloed in samenwerkingsverbanden

Laarbeek kent veel samenwerkingsverbanden, waaronder een aantal gemeenschappelijke regelingen zoals Senzer, de Peelgemeente en de GGD. Als kleinere gemeente zijn deze samenwerkingsverbanden noodzakelijk om alle taken die de afgelopen jaren bij de gemeente zijn komen…

Kanaalvisie, kiezen voor kansen

De kanaalvisie is een veelbesproken stuk geworden en ook in de media uitgebreid behandeld. Er heerst rondom de kanaalvisie echter veel negativisme en dat is ons inziens onterecht. De visie geeft namelijk een heel goed…

Ontwikkelingen ontmoetingscentrum Beek en Donk

Op dinsdag 20 februari jl. is aan de gemeenteraad een rapport gepresenteerd met betrekking tot de eerste fase van de herontwikkeling van het Ontmoetingscentrum. In deze eerste fase is met diverse gebruikers van het centrum,…

Geur- en gezondheidsmetingen fabriek Artex

Al sinds jaar en dag staat de fabriek Artex in Aarle-Rixtel. Dit getuigende ook de oude schoorsteen die nog steeds boven het dorp uitsteekt. Door de decennia heen zijn de producten die worden gemaakt bij…

Stand van zaken Blink

In verschillende nieuwsbrieven hebben we al bericht over de afvalverwerker Blink. De organisatiestructuur die Blink namelijk vormt, een samenwerking met een marktpartij, moet vanwege aanbestedingsregels worden losgekoppeld. Dit proces is vorig jaar in gang gezet….

Zwembad in Beek en Donk

In ons bericht van 14 september 2023 hebben we reeds inzicht gegeven over de stand van zaken van het zwembad in Beek en Donk. Het zwembad kampt met een te hoog energieverbruik en is toe…

Kanaalvisie Zuid-Willemsvaart

Laarbeek is verbonden met het water van de kanalen. Al sinds de aanleg van de Zuid-Willemsvaart is ons landschap veranderd waarbij wegen en industrie zich langs het water zijn gaan concentreren en vroegere groene verbindingen…