Nieuws

ABL blijft werken aan een leefbaar Laarbeek!

Laarbeek is een fijne gemeente om te wonen, daar zijn we trots op. Leefbaarheid in onze kernen op niveau houden, vergt echter aandacht voor situaties die de leefbaarheid onder druk zetten. Grote zorg is leegstand in Mariahout en verkeersoverlast in bijvoorbeeld de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout.
Als ABL hebben we aandacht voor deze problemen. Zo werken we aan een verkeervisie voor Laarbeek waarbij we het doorgaand verkeer een goed alternatief willen bieden. De uitvoer van deze visie geeft op termijn minder overlast in de kernen en meer ruimte op straat met daarbij een structurele verbetering van de verkeerveiligheid.
Mariahout is een krachtige kern en barst van de energie en samenwerking. Het verdwijnen van horeca en de supermarkt is een klap in het gezicht. In de samenwerking ligt de oplossing voor een vitale toekomst. Als ABL willen wij actief meedenken in haalbare oplossingen en deze ondersteunen waar mogelijk. Oplossingen vragen wel solidariteit en de gunfactor van onze inwoners. Voor de langere termijn koersen we daarnaast op een strategie voor ruimte voor de jeugd zodat “aanwas van onderaf” wordt gegarandeerd.
In het buitengebied is meer ruimte voor andere vormen van ondernemen en ligt er een grote energieopgave. In gebieden zoals bijvoorbeeld de Hei is veel mogelijk, maar we willen er voor waken dat dit niet ten koste gaat van het leefgenot in deze buurtschappen door overvloed.
De verbetering van de N279 Veghel-Helmond door de Provincie vertraagd. We zien echter dat er veel ongevallen plaatsvinden. Het veiliger maken van de provinciale weg kan niet langer wachten. ABL zal bij het college blijven aandringen om de provincie te bewegen om deze problematiek naar voren te trekken.
Dit is nog maar een greep van de punten die we aan willen pakken.
Blijf onze speerpunten volgen of lees ze op www.abllaarbeek.nl.
Stem daarom14/15/16 maart op ABL. Wij staan klaar voor onze inwoners!

Meer nieuws