Nieuws

ABL houdt focus op verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid, het blijft een belangrijk punt in onze dorpskernen. Net als onze dorpsraden zijn we hier de afgelopen jaren druk mee geweest. Verschillende initiatieven zijn gestart en resultaten zijn al zichtbaar. 100% veiligheid zal nooit helemaal gerealiseerd worden, maar we blijven onze focus houden op (eventuele) onveilige situaties in Laarbeek. Daarom hebben we bij de begrotingsbehandeling hier   extra aandacht voor gevraagd. We hebben er als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) twee locaties specifiek uitgelicht omdat ons inziens hier grotere ingrepen noodzakelijk zijn.

Al geruime tijd worden de omgeving van de Donkse Brug en de kruising Deense Hoek met de provinciale weg als onveilig ervaren. De roep om verbetering is groot. Voor de Deense Hoek is verleden jaar zelfs een burgerinitiatief ingediend.

Voor de kruising Deense Hoek in Lieshout is al geregeld gepleit voor een rotonde. Vanwege de aanwezigheid van een provinciale weg heeft de gemeente het hier echter niet voor het zeggen. Daarnaast ontbreken financiële middelen om dit alsnog eventueel af te dwingen. Een complete verbouwing van de nieuwe kruising zou een (te) forse stap zijn voor de provincie. Daarom hebben we als ABL gemeend via een motie een (relatief betaalbaar) alternatief te presenteren wat zowel verkeersveiligheid als doorstroming van en naar Son kan verbeteren, namelijk verkeerslichten. Uit recent onderzoek van de Provincie omtrent de verkeersveiligheid van de kruising volstond zowel een rotonde als verkeerslichten. Voor verkeerslichten hoeft de kruising echter niet helemaal verbouwd te worden én levert dit een veiligere oversteek op voor fietsers en voetgangers ten opzichte van een rotonde. Zo creëer je tevens een robuuste rand om Lieshout waardoor verkeer van en naar Son niet de route door Lieshout hoeft te kiezen. Er ontstaat zo een aantrekkelijk alternatief! De wethouder omarmde ons voorstel en gaat ermee aan de slag.

Eenzelfde opzet kan je ook projecteren op de kruising bij de Donkse brug. Door een eerdere motie van ABL rondom de kruising worden inmiddels de zijwegen al verbeterd. De kruising zelf blijft een lastige. Ook deze is een aantal jaren terug volledig vernieuwd. Alternatieven zijn in 2018 onderzocht maar hadden onvoldoende draagvlak. Ook hier zouden verkeerslichten een goede optie zijn en wordt grootschalige herinrichting bespaart. De wethouder wilde hier echter niet in mee, de verkeerslichten zijn in het verleden juist weggehaald. Wij delen deze overtuiging niet en zullen daarom te zijner tijd opnieuw met een voorstel komen.

Wij blijven verkeersveiligheid scherp op de agenda houden.

Algemeen Belang Laarbeek

 

Meer nieuws