Nieuws

ABL kiest voor toekomst bibliotheken

Met een grote meerderheid is door de gemeenteraad besloten dat een proef voor de bibliotheek doorgaat. Deze keuze is door het college een tijd geleden al aangekondigd, maar deze werd pas bekrachtigd in de kadernota. Het amendement van de PvdA om de proef nog een jaar uit te stellen kreeg tijdens de behandeling van de kadernota onvoldoende steun.

Cijfers tonen aan dat de huidige opzet van de bibliotheek met boekencollecties in elke kern niet meer passend is. We missen te veel inwoners die gebruik maken van de bibliotheek. Dat betekent dat we moeten zorgen dat onze bibliotheken met hun aanbod aansluit bij de behoeften van onze inwoners. En dat vooral voor onze jeugd onder de 18, die ruim 80% uitmaakt van het ledenbestand (3.152 jeugdleden eind 2022).

Slechts 762 Laarbeekse volwassen zijn lid van de bibliotheek.  Dus is het ook belangrijk om te onderzoeken of we de bibliotheek weer voor meer inwoners interessant kunnen maken. Het aantal leden is laag en het aantal uitleningen van boeken neemt jaarlijks af. Zo ver, dat ook de bibliotheek zelf heeft aangegeven dat het openhouden van 1 locatie met juist een grotere collectie, beter is voor heel Laarbeek. Met een bestel- en afhaalpunt per kern. Het al jarenlang beschikbaar stellen van collecties in iedere kernen leidt helaas niet tot meer lezen door onze jeugd.

Natuurlijk is het spannend om iets vertrouwd los te laten als je het nieuwe nog niet helemaal kent. Deze ontwikkelingen zie je echter ook in bijvoorbeeld onze omliggende Peelgemeenten terug. In Deurne, Asten, Someren en Helmond maken de inwoners van alle kernen gebruik van 1 bibliotheek.
Het kabinet eist per gemeente, dus niet per kern, het openhouden van 1 bibliotheek. Kabinet en bibliotheek Nederland zien dat veranderingen nodig zijn. Digitalisering en e-Books hebben een grotere rol gekregen. Ook moeten bibliotheken zich richten op 5 hoofdfuncties. Naast beschikbaar stellen van kennis en informatie gaat het ook om ontwikkeling (computercursussen, digitale vaardigheden), ontmoeting, kennis maken met kunst & cultuur, debat en het stimuleren van lezen, met bijvoorbeeld leesclubs of voorleesmiddagen.

We willen niet op de stoel van het onderwijs gaan zitten. Met de proef kijkt daarom het college samen met de bibliotheek en de scholen waar ze elkaar kunnen versterken. De meeste Laarbeekse scholen hebben namelijk de ‘bibliotheek op school’ opgezegd omdat het niet langer past bij hun behoeften. Een aantal gaat investeren in een andere manier van boeken aanbieden op school. Het is daarom goed dat het college gesprekken aangaat, zodat dit aansluit op de nieuwe rol van de bibliotheek.

De bibliotheken in onze kernen sluiten dus niet, maar passen zich aan, aan de behoeften van deze tijd.

Meer nieuws