Nieuws

ABL neemt haar verantwoordelijkheid

ABL neemt haar verantwoordelijkheid

Na alle commotie van de afgelopen weken, richt Algemeen Belang Laarbeek (ABL) de blik weer op de toekomst. U als inwoner van Laarbeek bent gebaat bij een goed bestuur. Zeker in deze voor de gemeente financieel moeilijke tijden.

Wat ABL betreft biedt het coalitieakkoord “Handen ineen” een goede basis om de toekomst mee in te gaan. Het college heeft met het aannemen van de kadernota een goede richting meegekregen om het beleid voor 2020 vorm te gaan geven. Niet alleen Laarbeek, maar ook onze omringende gemeenten staan financieel onder druk. Deze financiële problemen zijn grotendeels ingegeven doordat het Rijk de overgedragen taken aan gemeenten oplegt met een enorme financiële korting. En daar maakt ABL zich grote zorgen om. Tijdens de behandeling van de kadernota heeft ABL alle realistische bezuinigingsmaatregelen gesteund, waarvan vele (mede) door ABL waren ingediend. En er wordt verder gezocht naar meer mogelijkheden om de OZB verhoging beperkt te houden.  PNL wilde deze verantwoordelijkheid niet nemen en heeft de moeilijke besluiten in handen van de anderen partijen gegeven. Hierbij werd hun eigen wethouder geslachtofferd. Dat was wat de andere partijen betreft niet nodig geweest, het aftreden van wethouder van der Zanden had niet gehoeven. Zij had in ieder geval wel het lef om in moeilijke tijden keuzes te maken.

We zien dat de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen steeds meer onder druk staat. Daar waar in Den Haag het geld tegen de plinten omhoog klotst, blijft de loonontwikkeling en koopkracht voor de inwoners achter. De totale lasten nemen toe, zie de zorgpremie, btw-verhoging, energietoeslagen etc. Dit alles geeft, begrijpelijk, een onbehaaglijk gevoel bij onze inwoners. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van sociale ongelijkheid wat zeer onwenselijk is.

Daarom blijft ABL zoeken naar mogelijkheden om de lasten zo laag mogelijk te houden. De deur staat voor iedereen open om realistische en wettelijk verantwoorde ideeën aan te dragen.

Om contact op te nemen: contact

 

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws