Nieuws

ABL stelt zich voor: Bas van Sinten

ABL stelt zich voor: Bas van Sinten

Met de verkiezingen voor de gemeenteraad in aankomst stellen wij graag de top 5 van de kieslijst voor. Deze week Bas van Sinten, een van onze huidige raadsleden, op plaats 3 van onze verkiezingslijst.
“Alweer 6 jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij de lokale Laarbeekse politiek. Puur toeval en ongepland, mijn interesse werd gewekt en zo begon het bij ABL.
Politiek, dat is toch een wespennest waar je niet in wilt zitten? Helaas heeft de politiek dit imago en ook over Laarbeek is in het verleden veel geschreven. Prima, maar ik kijk liever met open blik naar onze gemeente en het functioneren hiervan. Gaat alles goed? Nee, niet overal, het kan altijd beter. Ook nieuwe maatschappelijke uitdagingen komen op ons pad. Maar dat wespennest? Nee hoor. Ik zie een gemeente met hardwerkende ambtenaren met grote betrokkenheid, het goed willen doen. Ik zie ook een gemeenteraad, burgemeester en wethouders die gewoon alles in het werk stellen om Laarbeek nog beter te maken, alle partijen tezamen. Natuurlijk hebben partijen hun prioriteiten, maar ze hebben allemaal het beste voor met Laarbeek. Juist dit proces vind ik mooi. Het luisteren naar elkaars inzichten en dan een gewogen besluit nemen. Sommige besluiten zijn mooi, bijvoorbeeld recent het Gulden Land, en sommige besluiten zijn echt niet fijn, zoals het dossier Artex of het verhogen van gemeentelijke belastingen. Besluiten nemen, leuk of niet, het moet, het zorgt voor een leefbare samenleving.
Ik voel me thuis bij ABL. We kijken realistisch naar de besluiten die genomen moeten worden, vertellen het eerlijke verhaal en spreken respectvol. Daar heeft Laarbeek recht op en daar wil ik voor staan. Ik barst van de plannen en energie, wil me graag vol inzetten voor Laarbeek en daarom stel ik me weer verkiesbaar.”

Stem daarom op 14,15 of 16 maart op Algemeen Belang Laarbeek (lijst 3)

Meer nieuws