Nieuws

ABL steunt ondernemersfonds

Inmiddels is er in Laarbeek zo`n 5 jaar een ondernemersfonds actief. Dit fonds, opgericht door en voor Laarbeekse ondernemers, heeft tot doel projecten uit te voeren die het ondernemersklimaat in Laarbeek verbeteren.

Tijdens de oprichting is afgesproken dat na 5 jaar een evaluatie uitgevoerd zou worden om ondermeer het draagvlak onder ondernemers te meten. Op respectievelijk 3 en 24 juni jl. is in commissie en gemeenteraad uitgebreid de evaluatie besproken die door het ondernemersfonds is uitgevoerd. In totaal zijn 1170 ondernemers benaderd met de vraag een enquête in te vullen, dit is door 218 ondernemers gedaan. Als wij de resultaten evalueren, zien we dat een aantal mooie projecten zijn gerealiseerd. Tevens zien we dat een relatief klein aantal ondernemers, 26 van de respondenten, heeft aangegeven geen heil in het fonds te zien. Wat ons betreft blijkt hieruit dat een grote meerderheid dit initiatief ondersteunt.

Ook ABL heeft in de opstartfase van het ondernemersfonds enkele kritische opmerkingen geplaatst. Wij hebben geconstateerd dat echt iets met de opmerkingen vanuit de raad is gedaan. Dat verdient een compliment aan het ondernemersfonds. Verbeterpunten zijn er nog wel blijkt ook uit de enquête, deze hebben we ook benoemd. De enquête heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat kleine ondernemers en ondernemers in het buitengebied en bedrijventerreinen soms iets minder enthousiast zijn. Dat is een aandachtspunt en vanuit het ondernemersfonds is dit herkend en zijn er al acties opgetuigd.

We zien dat het ondernemersfonds de afgelopen 5 jaar is gegroeid en erkennen als ABL duidelijk de meerwaarde voor Laarbeek. We zien bijvoorbeeld diverse mooie projecten (zoals de open bedrijvendag) en een goede samenwerking tussen scholen, ondernemers en de gemeente. Verbinden en elkaar versterken, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. We erkennen hiermee de belangrijke rol van ondernemers in de Laarbeekse samenleving. Daarom verdient dit initiatief onze steun, wij staan achter onze ondernemers in Laarbeek.

Algemeen Belang Laarbeek.

Meer nieuws