Nieuws

ABL, voor ons (ook) de partij voor de senioren!

Veel inwoners zullen denken bij Algemeen Belang Laarbeek (ABL): hé dat is toch de partij die voor natuur gaat, zoals in de discussie rondom horeca op de Kop van Aarle? Of voor jeugd, zorg, woningbouw en duurzaamheid? Dat klopt, maar wij willen ook aandacht vragen voor wat ABL nog meer doet.

ABL zet zich al jaren in voor de senioren in Laarbeek. Met de toenemende vergrijzing, is het belangrijk dat er anders gekeken wordt en dat er een andere aanpak komt op het gebied van wonen, zorg en leefomgeving. Tijdens de vorige verkiezingsperiode was dit een groot aandachtspunt van ABL. En nu, bijna 4 jaar verder, zie je dat het onderwerp “vergrijzing” in veel beleidsstukken terug komt. De woonvisie is hier een goed voorbeeld van. Maar ook bij de zorg. Denk bijvoorbeeld aan “de huiskamers” die straks in elke kern in de dorpshuizen aanwezig zijn. Bewegen door middel van de beweegtuinen, ga zo maar door.

“Senioren” en “vergrijzing” zijn onderwerpen waar wij ons hard voor maken. En we worden gehoord. Het is belangrijk dat we als senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, waar aandacht is voor eenzaamheid en ontmoeting. Waar natuur dichtbij is zodat bewegen en wandelen geen opgave is. Als ABL kunnen en willen we hier ook een rol in spelen. Mocht er sprake zijn van eenzaamheid of kent u iemand die eenzaam is,  dan is bijvoorbeeld een huisbezoek vanuit ABL mogelijk. We kunnen dan samen kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen. Op de website (www.abllaarbeek.nl/contact/) zijn onze contactgegevens te vinden.

Omkijken naar elkaar, daar blijven we ons als ABL sterk voor maken.

Dus ABL de partij voor de senioren van Laarbeek? Voor ons in ieder geval wel!

 

Met zorgzame groet,

Jo Doudart de la Grée
Lenie Huijbers
Ellen Staal
Frans Coppens

Meer nieuws