Nieuws

ABL wil geen horeca op de kop van Aarle

Laarbeek is een groene gemeente, dat is alom bekend en daar zijn we trots op. Het groen wat we hebben willen we beschermen en vergroten.

In onze kernen staat het groen onder druk. Meer woningen binnen de kernen kunnen ten koste gaan van groen, dat moeten we voorkomen. Daarnaast moet al dat groen ook beter onderhouden worden, daar willen we komende periode aan werken om dat te verbeteren.

Ons buitengebied kenmerkt zich door een samenspel van landbouw en natuurgebieden. Die natuur heeft al veel te lijden en daarom staan we open voor investering in nieuwe natuur. Een groot ontwikkelproject hiervoor is het Gulden Land, wat in delen wordt gerealiseerd vanaf de kop van Aarle-Rixtel tot in Helmond Noord. Een groot project verdeeld over deelprojecten in de tijd. Een begin wordt gemaakt in het gebied bij de kruising van de kanalen. Een gebied wat veel water, een meanderende Aa en stiltegebieden krijgt.

Het moet ook een gebied worden waar iedereen kan genieten van de natuur en de natuur hier tegelijkertijd juist de kans krijgt zich te herstellen. En zie hier het dilemma wat ontstaat, namelijk gaat een recreatief karakter wel samen met de doelen van nieuwe natuur? Die vraag wordt concreet nu er een voorstel ligt om te onderzoeken of in het gebied ruimte is voor horeca, en wel helemaal in de punt van het gebied bij de kanaalkruising.

Als ABL zijn wij van mening dat in dit gebied horeca niet gewenst is. Natuurlijk begrijpen we het kunnen genieten van een kopje koffie en wat lekkers na een wandeling door dit gebied, daar zijn voorbeelden genoeg van in Nederland. Maar voor een levensvatbare horeca zijn ook een weg en parkeerplaatsen nodig, dat werd ons nog eens bevestigd in de presentatie van de initiatiefnemer. Dat betekent meer verkeersbewegingen tot ver in het gebied. Dit druist in tegen het uitgangspunt dat we hier een stiltegebied willen met alle rust en ruimte voor de natuur, wat mensen te voet en op sommige plekken per fiets kunnen betreden. Het gebied verdient een recreatief karakter in de vorm van beleving en educatie, maar daar is geen ruimte voor meer autoverkeer en horeca. Er zijn volgens ons genoeg prachtige horecagelegenheden in de buurt, waar men na bezoek van het gebied kan aanleggen, daarvoor hoeft er nu geen nieuwe horeca bij te komen.

Dit betekent overigens niet dat we de kop van Aarle niet aantrekkelijk kunnen maken met bijvoorbeeld een mooi uitzichtpunt en ruimte voor picknicktafels. Laat de natuur de natuur en geniet ervan!

Meer nieuws