Nieuws

ABL zegt nee tegen automatische verhoging OZB

Donderdag 8 juli jl. is in de gemeenteraad van Laarbeek de Kadernota voor 2022 vastgesteld. In de kadernota worden de kaders uiteen gezet voor de plannen voor het volgende jaar.

De coronapandemie heeft het afgelopen jaar een stevige stempel op de Laarbeekse samenleving gedrukt. We zijn blij met de veerkracht bij onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Waakzaamheid blijft echter geboden, zie de huidige coronacijfers. Wij hebben het college opgeroepen waakzaam te blijven en steun te bieden daar waar nodig.

Door het solide financiƫle beleid van de afgelopen jaren is het weer mogelijk te investeren in de kernen. Laarbeek is financieel gezond en dat verdient een compliment. We hebben wel aangegeven overschotten niet direct uit te geven omdat onzekerheden rondom bijvoorbeeld corona op de loer kunnen liggen. Het doet ons goed dat de lasten slechts beperkt stijgen. Hierbij blijven de voorzieningen in onze unieke kernen op een stabiel hoog niveau. In het verleden hebben we al eens gesproken over een OZB aanpassing met enkel een inflatiecorrectie in plaats van jaarlijks 3%. Door de gemeenteraad is een voorstel van Algemeen Belang Laarbeek (ABL) aangenomen om dit vanaf 2025 te doen. Eerder is niet haalbaar omdat voor de plannen voor komende jaren al gerekend is met een verhoging van 3%. Daarnaast is het nog te vroeg om aan te nemen of meevallers structureel zijn. Daarom zijn we voorzichtig.

Er zijn positieve ontwikkelingen rondom verkeersknelpunten in Laarbeek. Er is beweging rondom de Beekse Burg. Daarnaast is invulling gegeven aan een motie van ABL van november vorig jaar rondom de aanpak van de verkeerssituatie bij de Deense Hoek. Een verdere invulling van de robuuste rand om Lieshout krijgt nu meer vorm. Ook de aanpak van de verkeershinder in Aarle-Rixtel staat op de agenda. Wij missen echter nog een integrale aanpak en hebben daarvoor plannen ingebracht om een integrale verkeersvisie te realiseren. Deze maand moet verder duidelijk worden hoe dit vorm gaat krijgen. Afhankelijk van het resultaat komen we hier opnieuw op terug.

Focus qua woningbouw moet wat ons betreft blijven liggen op Lieshout en Aarle-Rixtel. We maken ons zorgen wel over betaalbare woningbouw, herontwikkeling kost vaak veel geld. Vanuit Den Haag zijn er middelen beschikbaar en we hebben het college opgeroepen te zoeken naar nieuwe middelen. Wij vinden het wel belangrijk dat onze kernen groen blijven en niet iedere hoekje wordt volgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan transformatie van bestaande woningen. Belangrijk is daarbij ook dat inwoners worden meegenomen in de ontwikkeling van plannen. Dat geldt ook voor de energietransitie. We moeten hier noodzakelijke stappen maken, maar schaarste op het elektriciteitsnet lijkt roet in het eten te gooien. Wij hebben opgeroepen de druk op te voeren op netbeheerders, maar ook om meer aandacht te hebben voor het realiseren van besparingen. Wat niet wordt verbruikt, hoeft niet worden opgewekt.

Uiteindelijk kunnen we constateren dat de raadsvergadering en een goede en constructieve sfeer was verlopen. Daar kunnen we als Laarbeek verder mee!

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws