Nieuws

Afscheid burgemeester Frank van der Meijden

Het is inmiddels al breed uitgemeten in de diverse media dat onze burgemeester Frank van der Meijden op 16 november jl is benoemd als nieuwe burgemeester van de gemeente Tiel. Een mooie stap die hem van harte is gegund. Op 15 februari 2024 zal hij in Tiel worden beëdigd.
Voor Laarbeek betekent dit een volgend bestuurlijk hoofdstuk waar we in dit bericht graag wat toelichting geven.

 

Allereerst nemen we gezamenlijk afscheid van de burgemeester op dinsdag 6 februari 2024. Deze bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis van Lieshout waar de mogelijkheid is hem persoonlijke gelukwensen te geven. Eenieder in Laarbeek is voor deze gelegenheid uitgenodigd.

Direct na de benoeming in Tiel is het proces gestart voor het aanstellen van een nieuwe burgemeester in Laarbeek. Dit proces kent 2 sporen. Het eerste spoor is het aanstellen van een interim burgemeester die tijdelijk de taken gaat waarnemen tot de nieuwe burgemeester wordt beëdigd in Laarbeek. Deze interim burgemeester zal worden benoemd door de commissaris van de Koning van de Provincie Brabant. De gemeenteraad heeft hierin beperkte invloed, maar kan wel aangeven welke eigenschappen zij belangrijk acht voor de tijdelijke invulling van het ambt. Dit zijn eigenschappen die moeten passen in onze gemeenschap en de lokale bestuurscultuur. Naar verwachting zal de interim burgemeester op korte termijn worden benoemd.

Het tweede spoor is de benoeming van een nieuwe burgemeester. Het kiezen van een nieuwe burgemeester gebeurd door de gemeenteraad. Binnen de gemeenteraad wordt een vertrouwenscommissie samengesteld, bestaande uit raadsleden, welke onder strikte geheimhouding het sollicitatieproces gaat uitvoeren. De vertrouwenscommissie wordt terzijde gestaan voor advies door een wethouder en de gemeentesecretaris. In de raadsvergadering van 21 december is de vertrouwenscommissie aangesteld bestaande uit de fractievoorzitters van de 6 partijen.

Gestart zal worden met het opstellen van een profielschets waaraan de burgemeesterskandidaat moet voldoen. Aansluitend wordt de vacature gepubliceerd en gaat het sollicitatieproces onder strikte geheimhouding lopen. Over dit tweede spoor zal tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester niets meer worden gepubliceerd.

Meer nieuws