Nieuws

Afscheid raadsleden en commissieleden

Afgelopen maandag 28 maart 2022 is er afscheid genomen van de ‘oude raad’ en de commissieleden uit de afgelopen raadsperiode. Met een mooi verhaal van de burgemeester is het afscheid van Anne-Marie de Groot als commissielid Sociaal Domein luister bijgezet, maar daarbij meteen de kanttekening dat het waarschijnlijk maar voor korte duur is. Anne-Marie zal worden voorgesteld om aan te stellen als commissielid Sociaal domein in de nieuwe raadsperiode.

Met mooie woorden voor raadslid Jordy Brouwers die afscheid neemt na 8 jaar raadslid te zijn geweest. Jordy heeft al geruime tijd geleden duidelijk aangegeven afscheid te nemen als raadslid maar niet van de politiek. Een anekdote voor zijn benodigde ‘ruimte’ aan de raadstafel en zijn lege Ipad maar vooral de erkenning van zijn gevoel voor details en zijn voelsprieten in het verenigingsleven. Jordy blijft politiek betrokken en gaat het bestuur van ABL verder versterken.

Afscheid Jordy Brouwers
Meer nieuws