Nieuws

Afscheid van HENK VERSCHUREN

Afgelopen donderdag is een van de markantste leden van Algemeen Belang Laarbeek (ABL) overleden, Henk Verschuren.

Vanaf de oprichting van Beek en Donk Aktief  in 1970 was Henk betrokken bij de politiek. Hij heeft dan ook altijd op verkiezingslijsten gestaan in de jaren daarna. In 1994, toen er  een fusie plaatsvond tussen Beek en Donk Aktief en de Werknemers partij, ging hij mee naar deze nieuwe partij en hij stond de jaren die daarop volgden opnieuw op de lijst. Dit deed hij ook bij het ontstaan van ABL in 1997. Hij heeft tot aan de laatste verkiezingen in 2018 op de lijst gestaan, ruim 50 jaren voor en achter de schermen politiek actief.

Henk was de man van de cijfertjes en heeft vele begrotingen tot in de finesse uitgeplozen.

Verder was hij voor vele politiek schrijvers de  taalkundige. Alles moest in correct Nederlands. Hij kon niet tegen politiek onrecht en was dan ook initiatiefnemer in 1972 voor het bezwaar tegen het nieuwe bestemmingsplan voor zijn vroegere woning in de Nassaustraat. Dat de strijd tot een goed einde is gekomen blijkt uit het mooie muurbord dat op zijn huidige woning is aangebracht: “Tête de Mule”, vrij vertaald “koppige ezel”.

Wij zullen zijn aanwezigheid en zijn inbreng op zijn eigen wijze zeer missen en wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verlies van deze fijne mens.

Bestuur ABL

Meer nieuws