Nieuws

Appartementen en gemakswinkel Mariahout

Vorig jaar is aangekondigd dat de gemeente de panden van de voormalige wok en café Bo in Mariahout heeft aangekocht. De panden stonden al geruime tijd leeg en er was geen zicht op herinvulling. Om te voorkomen dat een projectontwikkelaar er woningen zou gaan bouwen waar we geen grip op zouden hebben heeft de gemeenteraad ingestemd de panden zelf aan te kopen.

Veel wordt gesproken in Mariahout en door zorg om het dorp over het gemis van een supermarkt, enerzijds voor de vergeten boodschappen en anderzijds voor de sociale ontmoetingen. Wij kunnen daarom een plan voor de herinvulling van dit terrein met hierin appartementen, betaalbaar voor starters en senioren, met een aanvulling van een kleinschalige supermarkt in de vorm van een ‘gemakswinkel’ van harte ondersteunen. Het is de bedoeling om met een competitie een woningbouwontwikkelaar te vinden om dit plan verder op te pakken.

Het herontwikkelen van een bestaande locatie in de bebouwde kom is bijna niet rendabel te krijgen, er moet geld bij. ABL kan dit steunen om stilstand te voorkomen, maar de omvang van de pot waaruit dit gefinancieerd moet worden, onze reserve grondexploitatie, is beperkt en is ook nodig voor het opvangen van risico’s binnen onze gehele gemeente.

De kosten om deze locatie te ontwikkelen zijn fors toegenomen ten opzichte van de eerste uitgangspunten bij de aankoop van de bestaande panden. De prijsverhogingen in de markt maar ook keuzes van het beperken van het bouwvlak omwille van de snelheid, duurzaamheid, ruimte voor groen, voldoende parkeerruimte en waterberging dragen daar aan bij.

Daar bovenop moeten de woningen ook betaalbaar blijven.

Het plan zoals het nu is voorgesteld vraagt een hele forse greep uit onze reserves. Daarbij geeft het nu nog onvoldoende zekerheid dat de uitkomst van de ontwikkelcompetitie daadwerkelijk het eindresultaat oplevert die zulke investeringen rechtvaardigt. Het is nog helemaal niet zeker dat er dan ook daadwerkelijk een gemakswinkel komt en de betaalbaarheid van appartementen kan nog steeds onder druk blijven staan. Hierom zijn wij van mening dat de investering van de gemeente in dit plan boven een bepaald bedrag eerst teruggelegd moet worden aan de gemeenteraad. Als gemeenteraad kunnen we dan met elkaar vaststellen dat, als er meer geld nodig is, dit ook wel wordt geïnvesteerd in de doelen die we voor ogen hebben. Namelijk de leefbaarheid (winkel) en betaalbare woningbouw voor Laarbeek.

Als we zulke forse investeringen doen willen we ook de zekerheid hebben dat deze investeringen ten goede komen aan Laarbeek en haar inwoners. Hierdoor hebben we aanvullend gepleit voor een zelfbewoningsplicht, zodat een appartement geen investeringsobject wordt voor verhuur, en voorrang voor Laarbeekse inwoners bij de inschrijving. Deze punten werden raadsbreed gedragen.

Het inbouwen van de beperking van de investering en inbouwen van de ’tussenstap’ bij overschrijding hiervan bleek niet op voldoende draagvlak te kunnen rekenen. Hierdoor hebben we als fractie ABL helaas moeten tegenstemmen op het huidige financiële voorstel van het plan.

Hoe moet dat dan nu verder? Er zijn ons inziens voldoende aanknopingspunten om het plan financieel beter haalbaar te krijgen. Nu is gekozen voor snelheid om geen bestemmingsplan procedure te hoeven doorlopen. Hierdoor is minder bebouwing mogelijk en wordt het potentieel van de bouwlocatie niet goed benut. Ook willen we dat er gekeken wordt om randvoorwaarden rondom waterberging en groen elders in de nabijheid te compenseren. Dit kan dan mogelijk tegen aanmerkelijk minder kosten.

Ook ABL wil snelheid in dit dossier houden, wij zullen ons aankomende weken hiervoor gaan inspannen een bijdrage hiervoor te leveren.

Meer nieuws