Nieuws

Begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Laarbeek kent veel veel samenwerkingsverbanden. Een deel van deze samenwerkingsverbanden is gevat in gemeenschappelijke regelingen, een samenwerking tussen overheidsinstanties. Jaarlijks worden voor deze gemeenschappelijke regelingen de begrotingen opgesteld voor het opvolgende jaar, nu voor 2025, en de doorkijk voor de jaren vooruit.

In de commissievergadering van 24 april zijn de begrotingen besproken van:
– GGD
– Belastingsamenwerking oost Brabant (BSOB)
– Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB)
– Peelgemeenten
– Senzer
– Veiligheidsregio
– Blink (afval)
– Metropoolregio (MRE)

In de eerste helft van het jaar moeten de gemeenschappelijke regelingen een doorkijk maken voor het jaar erop. Deze begrotingen zijn noodzakelijk om de kadernota van Laarbeek voor het zomerreces te kunnen vaststellen. De kosten van de gemeenschappelijke regelingen zijn hiervan een belangrijk deel. Het aanpassen van de bijdrage door de gemeente Laarbeek wordt daarom kritisch bekeken, het gaat immers ten koste van andere wenselijke investeringen. Ook dit jaar zijn er een aantal opvallende financiële aanpassingen.

Opvallend zijn financiële meevallers bij afvalverwerker Blink. Waar verwacht werd dat de kosten hoger zouden uitpakken in 2024 en 2025 vanwege de kosten voor de uittreding van PreZero blijkt uiteindelijk dat de kosten lager worden voorspeld. De hogere organisatiekosten worden voor een belangrijk deel gedrukt door lagere kosten van afvalverwerking van de milieustraten. Dit is een positieve ontwikkeling voor de afvaltarieven, maar de afvalmarkt blijft wel heel wisselvallig.

De andere gemeenschappelijke regelingen kennen toegenomen kosten vanwege hogere lonen conform de CAO verhogingen. Een deel van deze hogere kosten wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage vanuit het rijk via het gemeentefonds vanuit de rijksoverheid.

De werkzaamheden van de omgevingsdienst hebben de grootste impact. Voor onze visie op de omgevingsdienst verwijzen we naar een ander artikel.

Meer nieuws