Nieuws

Bereikbaarheid regio met Smartwayz

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat onze Brainport regio economisch hard groeit met onder andere het succes van ASML en de Hightechcampus. Hierdoor dreigt de regio versneld dicht te slibben.
Bereikbaarheid is al lange tijd een knelpunt in onze regio. Na het sneuvelen van ‘de ruit’ is hiervoor de bereikbaarheidsagenda opgezet waarin de 21 gemeenten van de metropoolregio Eindhoven hebben afgesproken samen te werken. Hieruit is projectbureau Smartwayz voortgekomen.
Het bereikbaarheidsakkoord uit 2018 bevat de verbeteringen voor de oostzijde van Eindhoven waaronder de Beekse Brug, verbeteren N615 en de snelfietspaden voor ons gebied. Voor de westzijde van Eindhoven is met ASML een urgentie ontstaan waar landelijk nu een flinke financiele bijdrage volgt om dit voortvarend op te pakken. Recent is dit toegelicht in een beeldvormende avond.

Voor de regio een goede zaak, maar wij zijn van mening dat onze oostzijde onderbelicht raakt. De urgentie bij de Beekse Brug, de N279 en het openbaar vervoer is onverminderd groot. Deze urgentie zullen wij onverminderd benadrukken en oproepen tot actie.

Meer nieuws