Nieuws

Beste inwoners van Laarbeek,

 

 

Beste inwoners van Laarbeek,

Ik ben altijd werkzaam geweest in de zorg, voornamelijk in de ouderenzorg. Daar ligt nog steeds mijn hart. Het was daarom ook niet meer dan logisch dat ik mantelzorger van mijn ouders werd. Dit doe ik nog steeds met veel inzet en plezier! Daarnaast neem ik deel in verschillende cliëntenraden bij verschillende zorgaanbieders.

Een actueel onderwerp waar ik me voor inzet, is de toekomst van het Franciscushof. Samen met diverse betrokken partijen, denk aan Zorgboog, KBO, etc. blijven we hierover in gesprek. Ik vind het belangrijk om ook deze voorzieningen voor Lieshout te behouden! Het spreekt daarom voor zich dat binnen ABL mijn aandacht uitgaat naar onderwerpen zoals mantelzorg, ouderenzorg en de huisvesting. Naar mijn mening hele actuele onderwerpen. Bij ABL werd en word ik ten aanzien van deze onderwerpen gehoord, gesteund en geholpen. Een warm bad!

Onlangs is in onze wijk “Plein de Kuiperij” gerealiseerd. Het maakt me trots om te zien hoe een geweldig buurtinitiatief tot de realisatie van een mooie speeltuin leidt. Dit bewijst dat vele handen licht werk maken. Als klap op de vuurpijl is deze speeltuin tevens geschikt gemaakt voor kinderen met een beperking. Geweldig toch?!

De komende periode wil ik me met hart en ziel blijven inzetten voor onze mantelzorgers, ouderen en huisvesting. Ik hoop op uw steun!

Meer nieuws