Nieuws

Bestuursakkoord 2022-2026

Op donderdag 12 mei 2022 is het bestuursakkoord gepresenteerd van ABL, PNL en de Werkgroep. Het nieuwe bestuursakkoord is tot stand gekomen in de informatie en formatieproces van de afgelopen periode.

In de ledenvergadering is het proces van het komen tot het bestuursakkoord toegelicht. Met het uiteindelijke resultaat kunnen we erg tevreden zijn. We hebben op geen enkel punt een concessie hoeven doen op het door ons allen vastgestelde verkiezingsprogramma. Op veel fronten vormen de standpunten van ABL de basis van het bestuursakkoord.

Na het opstellen van het concept bestuursakkoord is ook gesproken met de oppositiepartijen CDA, PvdA en Ouderen Apel/HVL. Deze partijen hebben ook hun inbreng kunnen geven en dit is meegenomen in een aanvulling op het akkoord.

Laat ons weten als je graag het bestuursakkoord in boekvorm wilt ontvangen. Er zijn nog exemplaren beschikbaar.

Meer nieuws