Nieuws

Betaalbare woningbouw onder druk

De woningcrisis is ook in onze gemeente goed voelbaar. Hoewel de druk enkele jaren geleden al groot was mochten we van de Provincie maar een maximaal aantal woningen bouwen wat al vrijwel helemaal was ingevuld met plannen. Het tij is inmiddels gekeerd en de opgave voor Laarbeek is nu juist om een minimum aantal woningen te bouwen. Het biedt ons in ieder geval weer ruimte voor meer plannen.
Het betaalbaar bouwen en bouwen voor doelgroepen is al lange tijd een speerpunt van ABL. Met de woonvisie van begin 2022 zijn deze daadwerkelijk vertaald in voorwaarden voor bouwprojecten. 60% van de koopwoningen goedkoop met een betaalbare grens van € 255.000,- en van de totale woningen minimaal 30% sociale huur. Met alle ontwikkelingen in 2022 blijkt dat helaas is vastgesteld dat de maximale koopgrens niet langer realistisch is en opgerekt zal moeten worden om niet stil te vallen. Ook het behalen van minimaal 30% sociale huur zorgt voor financiele uitdagingen in een nieuwbouwproject. Dit is vooral te wijten aan de enorm gestegen kosten van materialen en personeel. Het college heeft hierom besloten om voor koopwoningen de landelijke betaalbaar grens te hanteren van € 355.000,- voor 60% van de woningen. De streven blijft voor 30% sociale huur.

Om de standpunten van ABL te realiseren moeten we de huidige woningbouwprojecten goed tegen het licht te houden en te kijken waar mogelijkheden liggen om de betaalbaarheid te vergroten. De mogelijkheden om samen te werken met woningbouwcorporaties zoals we als ABL al eerder hebben voorgesteld willen we verder uitdiepen en zoeken naar optimaal ruimtegebruik waarbij bespaard kan worden op inrichtingskosten. Daarbij blijven we ondertussen de focus houden op het bouwen voor senioren en starters, dat zien we door het college ook bevestigd. Hier is de grootste vraag naar en zorgt tevens voor doorstroming in onze gemeente.

Hieronder is een link naar de raadsinformatiebrief met de actuele cijfers opgenomen voor een diepgaandere analyse van het college op de woningbouwcijfers.

Meer nieuws