Nieuws

Met de blik op 2020

Met de blik op 2020

De periode rondom de feestdagen is altijd een prima moment om te evalueren hoe het afgelopen jaar is verlopen en om vast te stellen wat goede voornemens voor het nieuwe jaar zouden moeten zijn. Ook wij als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) gebruiken deze periode om terug te kijken en nieuwe plannen te smeden, passend bij heersende situatie in onze gemeente en in het land.

Het afgelopen jaar is een hectisch jaar geweest. In Laarbeek werden we geconfronteerd met een moeilijke financiële situatie. Samen met de andere partijen in de Gemeenteraad hebben we gezocht naar oplossingen. Een kleine meevaller in september hebben we kunnen gebruiken om de lasten wat minder hard te laten stijgen en enkele geplande bezuinigingen ongedaan te maken. Denk aan geplande  bezuinigingen op de bibliotheek en op het subsidieprogramma.

Als ABL gaan we volop de uitdaging aan om ook in 2020 een oplossing te vinden voor die problemen die op ons af komen. Zo maken we ons zorgen over de ontwikkelingen zoals die nu actueel zijn. Er heerst, door niet doortastend beleid in “Den Haag”, veel onvrede. Kijk maar naar de protesten van de boeren, onderwijzend personeel, politie en personeel in de zorg. Ondanks dat in “Den Haag” veel geld beschikbaar is, verkeren veel gemeenten in een moeilijke situatie. Kijk maar naar de recente ontwikkelingen in buurgemeente Son en Breugel. Er is dus werk aan de winkel.

Veel inwoners voelen de economische voorspoed (nog) niet in hun portemonnee. Wij maken ons als politieke partij al langere tijd zorgen over het netto besteedbaar inkomen van inwoners van Laarbeek. Iedereen ziet de lasten stijgen. Daar tegenover zijn we blij dat we de mooie voorzieningen (sportparken, dorpshuizen en bibliotheken) in stand hebben kunnen houden. Daar blijven we ons voor inzetten. Komend jaar gaat ook veel gebeuren op het gebied van duurzame opwekking van energie. Onlangs is een mooi plan aangenomen waar we projecten met zonneweides en windmolens gaan oppakken.

Als voorbeeld waar we op korte termijn mee aan de slag gaan, is oplossingen vinden voor passende huisvesting voor de fors toenemende vergrijzing. Maar ook voor de startende jongeren moeten we kijken naar oplossingen. Ook zij moeten in Laarbeek een goede woonplek kunnen vinden.

We willen hier wat vaker discussieavonden over organiseren, we kunnen uw inbreng daarbij goed gebruiken. Hier nodigen wij dan ook al diegene bij uit die daar over willen meepraten. Houdt daarom onze facebookpagina, internetsite en berichten in de Mooilaarbeekkrant goed in de gaten.

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws