Nieuws

Bouwen, verkeersveiligheid, de Laarbrug en biodiversiteit

Vorige week besprak de gemeenteraad de kadernota 2025; wat zijn onze plannen voor volgend jaar en de jaren hierna en wat betekent dat financieel?

Vanaf 2025 beginnen zware jaren voor gemeentes. De Rijksoverheid in Den Haag gaat de gemeentes op allerlei fronten korten op de inkomsten. Dit heeft ook flinke gevolgen voor Laarbeek. Voor 2025 kunnen we deze tekorten nog opvangen door bezuinigingen die op de korte termijn nog weinig gevolgen hebben voor onze leefgemeenschap. Ook zetten we de algemene reserve, onze spaarpot, in om eenmalige kosten te dekken. Dit is echter geen langdurig houdbare situatie. ABL wil juist inzetten op een sociale en hechte gemeenschap. We hopen dat we die steun ook uit Den Haag krijgen om pijnlijke bezuinigingen te voorkomen.

Omdat we voorlopig toch rekening moeten houden met deze bezuinigingen, kent de kadernota weinig nieuw beleid. Toch zijn er een aantal zaken die extra aandacht vragen. Zo wil ABLactie op verkeersveiligheid rondom de Provinciale wegen en roept daar de Provincie op hier tijdelijke maatregelen te nemen. Dit vooruitlopend op de aanpassing van de N279 en de fietsoversteken bij de Bavariabrug en de Beekse Akkers. De voorgestelde afsluiting van de Laarbrug wilden we uitstellen en niet alleen af laten hangen van de keuze voor het snelfietspad. Als je een route afsluit moet er ook een goede alternatieve route zijn. We willen dat de Laarbrug een onderdeel is van de integrale verkeersvisie die nog in ontwikkeling is. Helaas wilden alleen ABL en het CDA dit uitstellen en eerst verder onderzoeken.

Vanwege de ongelijkheid in woningbouwplannen over de kernen riep ABL het college op om actief te zoeken naar uitbreidingslocaties voor Aarle-Rixtel en Lieshout.

Ook wil ABLin de begroting ruimte houden om burgerinitiatieven te kunnen ondersteunen. Bij de begroting in het najaar wordt gekeken hoe deze financiƫle ruimte te maken.

Vorig jaar is het proces ingezet om in een periode van 15 jaar, 75% van ons openbaar groen om te vormen voor een betere biodiversiteit en een betere bestandheid tegen de grillen van het klimaat. In de kadernota werd voorgesteld om dit minder snel te doen, namelijk in 20 jaar. Gelukkig steunde een raadsmeerderheid het voorstel van ABL om vast te houden aan de periode van 15 jaar.

Meer nieuws