Nieuws

Bouwen voor doorstroming

ABL wil dat we de juiste woningen in onze kernen bouwen. Naar onze mening zijn dit woningen gericht op doorstroming waarmee we in de behoeft van ouderen en starters voorzien. Onze oudere inwoners die graag kleiner willen gaan wonen moeten daartoe de mogelijkheid krijgen. Bovendien zorgt deze doorstroming ervoor dat er woningen vrijkomen voor gezinnen. Deze stromen waarschijnlijk weer door vanuit een kleinere woning die daarmee vrijkomt voor starters op de woningmarkt. Deze starterswoningen moeten voornamelijk beschikbaar komen voor onze eigen jongeren, zodat ze in de eigen kernen kunnen blijven wonen. Dit is belangrijk voor het behoud van de eigen identiteit in de kernen en voor het verenigingsleven, de jeugd heeft tenslotte de toekomst. Maar ook omdat we te maken hebben met vergrijzing in de kernen.

Bij nieuwbouw moet gedacht worden aan kleinere levensloopbestendige woningen, zowel koop als huur. Ook “hoogbouw” biedt mogelijkheden voor meer woningen, bijvoorbeeld op markante plaatsen zoals de Oliemolen in Beek en Donk. Stedelijke massaliteit willen we echter niet. We zetten in op alle mogelijkheden om de betaalbaarheid te borgen. Denk hierbij aan landelijke subsidiemogelijkheden om projecten betaalbaar en daarmee haalbaar te maken. We moeten onze senioren maximaal ondersteunen om ze de weg te wijzen bij de woningbouwstappen die ze moeten zetten. We zorgen hierbij voor eenvoudige en heldere communicatie.

Ook luisteren we goed naar initiatieven die onze eigen inwoners ontplooien en moedigen dit aan. Dit zodat we kunnen bouwen voor onze eigen inwoners, rekening houdend met de wetgeving. We staan open voor tijdelijke huisvesting zoals tiny houses om de woningnood te verzachten. De gemeente faciliteert hier optimaal en neemt waar nodig initiatief. Dit moet passen in de omgeving, denkend aan bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen.

Woningbouw is een speerpunt in ons programma. Blijf onze speerpunten volgen of lees ze op www.abllaarbeek.nl. Stem daarom14/15/16 maart op ABL. Wij staan klaar voor onze inwoners!

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws