Nieuws

De commissievergaderingen: Volle agenda

Afgelopen week hebben weer de reguliere commissievergadering ruimtelijke zaken en algemene/sociale zaken plaatsgevonden. Beide commissies kenden een volle agenda. Er zijn veel besluiten te nemen en het is mooi te zien dat er binnen onze gemeente hard gewerkt wordt voor Laarbeek.

In de commissie ruimtelijke zaken kwamen veel ruimtelijke bestemmingsplannen langs. Opvallend was dat voor 2 bestemmingsplannen het een herstelbesluit betrof als gevolg van bezwaren en (dreigende) gang naar de raad van state met alle vertraging van dien. Voor beiden is nu een bevredigende oplossing, maar het is belangrijk dat we kritisch blijven bij het vaststellen van bestemmingsplannen en proberen bezwaren in dat traject al af te vangen.

Een nieuw bestemmingsplan voor de Wolfsputten 7 te Aarle-Rixtel voor de vestiging van een caravanstalling in een voormalige nertsenfokkerij kan de goedkeuring van de gemeenteraad krijgen met wat kleine aanpassingen. Maar ook hier is de Provincie kritisch met een zienswijze en kent het plan daarmee nog een risico. Plannen voor uitbreiding van de huisvesting van arbeidsmigranten op een ander adres aan diezelfde Wolfsputten heeft nog wat kritische kanttekeningen van de commissie en zal worden behandeld in de raadsvergadering.

Ter plaatse van de N279 rotonde naar Boerdonk wordt een nieuw tankstation voorgesteld ter vervanging van het tankstation van Hout aan het Heuvelplein. Een goede ontwikkeling voor de kern van Beek, maar wel een forse ingreep in ons buitengebied. ABL heeft een positieve grondhouding naar het plan maar we zijn kritisch op de inpassing van onder andere verlichting en een geplande reclamemast. Daarnaast zouden we graag meer open/groene verharding zien op de parkeerplaatsen. Ook dit onderwerp wordt nog behandeld in de raadsvergadering.

De commissievergadering algemene&sociale zaken bestond uit wijzigingen van gemeenschappelijke regelingen en enkele ruimtelijke agendapunten. De gemeenschappelijke regelingen GGD, Metropoolregio en belastingsamenwerking Zuid-oost Brabant worden aangepast naar de nieuwe wet zodat meer inspraak van de gemeenteraad mogelijk wordt gemaakt. De commissie was hierin eensgezind en al deze stukken kunnen als hamerstukken naar de volgende raadsvergadering. De agendapunten landgoed Eykenlust, de regiobijdrage van Laarbeek aan de metropoolregio en het nieuwe woonbeleid lichten we toe in een apart bericht.

Meer nieuws