Nieuws

De keuzes in Lieshout

In de raadsvergadering van donderdag 15 november zijn de besluiten genomen voor het vervolg van de centrumvisie Lieshout. Een recent schrijven van Rialto en Jumbo in de week voorafgaand aan de raadsvergadering maakte dit een bewogen agendapunt.

Al flink wat jaren geleden heeft Jumbo aangegeven een grotere supermarkt nodig te hebben om te kunnen bestaan in Lieshout. Rialto is de ontwikkelaar die in eerste instantie de grotere supermarkt op de Heuvel wilde gaan bouwen en daarna zou verhuren aan Jumbo om de supermarkt uit te baten. Door de bezwaren uit de Lieshoutse gemeenschap is het plan volledig herzien en is het voornemen van de Heuvel een beleefplein met woningen en horeca te maken en de grotere supermarkt elders onder te brengen. Na een flinke studie met het afwegen van veel belangen is de keuze hiervoor op het Floreffeplein gevallen. In deze keuze en afwegingen is Rialto en daarmee ook Jumbo uitvoerig meegenomen.

Er was alom verbazing toen vorige week vanuit Rialto en Jumbo een gezamenlijk schrijven gericht was aan de gemeenteraad waarin zij aangeven niet mee te werken aan een onderzoek naar de supermarkt op het Floreffeplein en op te roepen voor een heroverweging voor een supermarkt op de Heuvel.

Het proces van de keuze voor de Heuvel als beleefplein, evenals de locatie van het Floreffeplein is echter naar onze mening zeer zorgvuldig gelopen. Er is geen draagvlak voor een supermarkt op de Heuvel en het Floreffeplein lijkt na uitvoerige afweging de meest geschikte locatie. Een locatie in het centrum van Lieshout om de levendigheid in het dorp te houden, voor de bereikbaarheid van de oudere mensen in het dorp  maar zeker ook de overige winkels in het dorp. Een supermarkt aan de rand van het dorp heeft dit als grootste nadeel.

Ondanks het schrijven van Rialto en Jumbo hebben we toch ingestemd met het raadsbesluit voor geen supermarkt op de Heuvel maar een supermarkt op het Floreffeplein als eerstvolgende. Met dit besluit kan het project verder met het onderzoeken naar de financiele haalbaarheid van zowel beleefplein de Heuvel als de supermarkt op het Floreffeplein. Ook wordt gedetailleerd gekeken naar groencompensatie en verkeerveiligheid. Dit alles alvorens we een definitief besluit kunnen nemen begin 2023.

Dat Rialto en Jumbo vooralsnog niet deelnemen aan dit vervolgonderzoek vinden we jammer, maar de ingeslagen weg kunnen we steunen. Draagvlak is altijd een belangrijk item geweest en daar voldoet een supermarkt op de Heuvel sowieso niet aan. Het heeft geen zin om dit proces nog een keer over te doen.

De komende periode wordt toegewerkt naar een kaderbesluit waarin duidelijk wordt of de plannen voldoen aan de financiele haalbaarheid, verkeersveiligheid en afdoende groencompensatie.

Meer nieuws