Nieuws

De raad op bezoek in Aarle-Rixtel

Ieder jaar bezoekt de gemeenteraad een van de kernen. Afgelopen dinsdag 11 april heeft de voltallige gemeenteraad Aarle-Rixtel bezocht. Een interessant programma waarbij de dorpsraad ons meeneemt in de lokale problematiek. 

Na een inleidende presentatie over de dorpsraad en het functioneren hiervan met verschillende werkgroepen zijn we meteen naar buiten gegaan. Er werd stilgestaan bij actuele problemen van verkeersoverlast in de kern. Het betrof hier voornamelijk de drukte in de Dorpsstraat en de gevaarlijke situaties rondom de basisscholen. Bij de basisscholen ontstaan rondom het begin en einde van de schooldag gevaarlijke situaties omdat veel kinderen gehaald en gebracht worden met de auto. De verkeerssituatie lijkt hier vaak onoverzichtelijk, vooral voor kinderen die moeten oversteken om lopend verder te gaan. De verkeerswerkgroep heeft zelf een voorstel gemaakt met een richting van een oplossing. Eigenlijk zou hier een gedragsverandering van de ouders noodzakelijk zijn om kinderen niet meer met de auto naar school te brengen, maar dat lijkt een lange weg. In ieder geval kan gekeken worden om met aanpassingen hier een veiligere situatie te krijgen op de korte termijn.

Het bezoek vervolgde zich met een uitleg van de huisartsenpraktijk over de impact van het oprichten van een zorgboerderij in onze gemeente. Op een moment dat een zorgboerderij wordt opgestart moet beter gekeken worden of dit ook in te vullen is door de plaatselijke medische zorg oppert de huisarts. Omdat dit soort locaties een erg intensieve huisartsenzorg vragen is dit niet altijd in te vullen in de huidige capaciteit van die huisartsenzorg. Het is echter niet zo dat in Laarbeek extra zorgboerderijen bouwt om mensen van buiten naar Laarbeek te halen. Er is sowieso sprake van een groei van de zorgbehoevenden vanwege de vergrijzing. Dit stuit meer op een structureel probleem van de tekorten in de huisartsenzorg en speelt breder dan Laarbeek. De inzichten die gegeven werden zijn wel erg belangrijk voor het besef van de urgentie hiervan.

Afsluitend is het onderwerp Buurtkracht behandeld. Een werkgroep van de dorpsraad brengt actief verenigingen bij elkaar om elkaar te versterken. Dit is erg goed bevallen. De dorpsraad kan hierdoor een actieve rol spelen om de verenigingen te ondersteunen waar nodig en de verenigingen kunnen ook elkaar ondersteunen. Een erg mooi initiatief wat uitgedragen wordt door heel gedreven initiatiefnemers. Mooi om de ervaringen van dit initiatief ook in andere kernen uit te dragen.

Meer nieuws