Nieuws

De verkeersvisie, nog een lange weg te gaan

“We werken aan verbetering van de leefbaarheid in de kernen. We gaan inzetten op duurzame oplossingen om doorgaand verkeer uit de kernen te weren met een verkeersvisie. Pas bij een aantrekkelijk alternatief kan je onze kernen echt verkeersluw maken.” Met deze intentie uit ons verkiezingsprogramma hebben we in het bestuursakkoord een verkeersvisie opgenomen. Nu ligt voor ons een eerste concept, waarvan we concluderen dat dit nog niet helemaal is wat wij voor ogen hebben.

Op dinsdag 26 maart jl is de concept versie van de integrale verkeersvisie besproken in een beeldvormende avond om inzichten en aanbevelingen op te halen. Het document was bedoeld als visie waar vandaan het uitvoeringsplan wordt opgesteld.

Voor de visie is goed gebruik gemaakt van de verzamelde data van verkeersbewegingen en daar zijn conclusies uit getrokken. Opvallend in deze conclusies is dat er heel veel verkeer is binnen Laarbeek wat zich enkel binnen de gemeentegrenzen beweegt. Het is dus niet zo dat onze gemeente wordt overladen met doorgaand verkeer. Opvallend is ook dat er veel verkeer zich uitwisselt tussen Laarbeek en Helmond. Dus niet Eindhoven, maar Helmond is de hoofdbestemming blijkt uit de analyse.

De verkeersvisie gaat in op de hoofdroutes voor het verkeer, namelijk de robuuste randen (N279) en de bundelroute (N615). Deze hoofdaders moeten in de toekomst het doorgaande verkeer afwikkelen zodat de kernen worden ontlast. Deze hoofdaders zijn echter al onderdeel van jarenlange procedures waarbij de N279 pas rond 2030 wordt aangepakt en de N615 met daarbij de Beekse brug nog verre van een oplossing in beeld is. Pak alleen al de rotonde bij de Deense Hoek, budget is er, maar bij de provincie ontbreekt de urgentie. De gemeente Laarbeek heeft hierin maar een beperkte invloed.

Deze hoofdroutes zijn echter wel het uitgangspunt voor het verkeersluw maken van onze kernen en ontmoedigen van sluiproutes. De visie spreekt uit al direct te beginnen met sluiproutes en verkeer in de kernen te ontmoedigen. Dat vinden we te snel. Zolang er geen goed alternatief is, kan je niet zomaar wegen onaantrekkelijk maken. Hier moet een betere tussenoplossing komen totdat de hoofdroutes opgewaardeerd zijn. Het verkeer kan je niet ineens laten verdwijnen.

Verder wordt in de visie vol ingezet op de fiets en openbaar vervoer. Er wordt gesproken over een fietsagenda om het fietsen te bevorderen met het verbeteren van de verbindingen. Hierin investeren moet wel opleveren dat er ‘logische routes’ worden gemaakt vinden we. Bijvoorbeeld een voorgesteld fietspad langs de Sonseweg kost veel geld en is niet de meest logische route vanuit Lieshout of Mariahout naar Son en Breugel. Maar er is zeker ruimte voor verbetering en het verder stimuleren van onze inwoners om, vooral binnen de gemeentegrenzen, de fiets te kiezen boven de auto kunnen we ondersteunen.

De oproep voor verbeteren van het openbaar vervoer is prima, maar hier ontbreekt de invulling hoe we dit dan verbeterd willen zien. We kijken hier vooral naar de regio en naar de Provincie, maar wij vinden dat de regio en de Provincie naar ons moet kijken. Dus wij geven aan wat we nodig hebben en proberen dat met de regio in te vullen. Daar willen we voor gaan.

In de verkeervisie missen we vooral oplossingsrichtingen voor het ontlasten van onze verkeerskernen van doorgaand verkeer. Denk hierbij aan de Kapelstraat in Beek en Donk en de Dorpstraat in Aarle-Rixtel. In de visie wordt vooral gewezen naar de hoofdroutes waar we weinig invloed op hebben, maar afwikkeling binnen onze gemeentegrenzen hebben we zelf in de hand. Daar worden ons inziens nu te weinig overwegingen gemaakt.

Werk aan de winkel waar we graag input willen vanuit onze inwoners.

Meer nieuws