Nieuws

De warmtetransitie: Gulden energie in Aarle-Rixtel

“We moeten van het gas af” is het devies van de afgelopen jaren geworden. Natuurlijk loopt de energietransitie al langer om het gebruik van dit soort fossiele brandstoffen terug te dringen, maar sinds het afbouwen van de gaswinning in Groningen is dit in een stroomversnelling gekomen.
Dat nieuwbouw huizen geen gasaansluiting meer krijgen is iets wat al in 2019 is gestart maar dat kan meer gezien worden als een symbolisch begin van de transitie.
Want hoe ga je dan om met al die huizen en gebouwen die wel volledig afhankelijk zijn van het gas? Allemaal aan een elektrische warmtepomp is niet zomaar haalbaar, oudere huizen zijn immers niet zondermeer volledig te isoleren en hebben een centrale verwarming.
Gemeenten zijn verplicht om een warmtevisie op te stellen hoe wordt overgegaan naar duurzaam omgaan met verwarmen. Voor Laarbeek wordt het eerste plan van deze warmtevisie een stukje concreter, namelijk het winnen van warmte uit afvalwater en het gebruik van dit warme water in Aarle-Rixtel. In de onderstaande raadsinformatiebrief met bijlage wordt de techniek nader toegelicht.

Deze overgang is nog in onderzoek, maar het is een grote stap als het tot uitvoering komt. We zien het wel als een noodzakelijke stap vanwege onze verantwoordelijkheid naar te toekomst. Afspraken moeten worden gemaakt hoe aansluitingen worden omgebouwd en wat de gevolgen zijn voor de inwoners van Aarle-Rixtel. Het gaat hier dan vooral om de financiering die er onder hangt. Houden we het in eigen hand met een energie-corporatie of komt er een commerciele partij in beeld? En hoe zit het dan met de betaalbaarheid. Dit zijn vragen waar wij als ABL komende periode een beeld bij gaan vormen, overleggen met elkaar en waar we gezamenlijk uiteindelijk een keuze moeten gaan maken.

Meer nieuws