Nieuws

De woningbouwdeal voor Laarbeek

Landelijk moeten er 900.000 woningen worden gebouwd de komende 10 jaar waarvan ook een groot gedeelte beland in onze regio. Tezamen met de regio is deze woningbouwopgave verder verdeeld onder de diverse gemeenten. Voor Laarbeek ligt er ook een opgave.

Hoe verschillend kan het zijn met enkele jaren geleden. Zaten we die jaren altijd op te kijken tegen een maximum aantal te bouwen woningen, en nu kijken we aan tegen een minimum opgave van het te bouwen aantal woningen.
De erkenning van onze regio als belangrijke economie van Nederland tezamen met alle ontwikkelingen zorgt voor een noodzakelijke schaalsprong. Hoe we die schaalsprong in gaan vullen is een agendapunt voor de komende jaren. Zie ook het eerdere artikel over het samenwerkingsakkoord van de Metropoolregio Eindhoven. Hierin staat brede welvaart centraal waar we concreet invulling aan willen geven.

Op woningbouwgebied betekent dit concreet dat Laarbeek minimaal 735 woningen moeten gaan bouwen tot en met 2030. Plannen zijn er genoeg, maar de uitdagingen liggen voornamelijk in de betaalbaarheid en de ambtelijke capaciteit om met deze ruimtelijke plannen een goed proces te doorlopen.
De inzet op betaalbare woningen gaat de komende jaren waarschijnlijk op meer plaatsen wringen. Zo zien we al bij het bouwen van appartementen in Mariahout met daarbij een gemakswinkel een investering zal vragen van onze gemeente. Dit zullen we voornamelijk zien bij het bouwen van woningen in de bebouwde kom waarbij bestaande panden worden gesloopt. Voor de betaalbaarheid zullen we ook moeten gaan kijken naar verdere uitbreiding van onze dorpskernen, oftewel bouwen in het groen. Daar zullen we samen met het nog te formeren nieuwe provinciebestuur moeten zoeken naar acceptabele mogelijkheden.
Hoewel we hiervoor nog financiele reserves beschikbaar hebben voor grondverkopen moeten we er voorzichtig mee omgaan, we kunnen het geld immers maar 1 keer uitgeven en dan moet het wel zo effectief mogelijk gebeuren. Het is noodzakelijk om nu inzicht te hebben op het grotere plaatje. Welke plannen kosten geld maar zijn wel noodzakelijk en welke woningbouwplannen kunnen juist bijdragen om deze kosten te dekken. Dit alles met in het achterhoofd het bouwen van betaalbare woningen en sociale huurwoningen.

Naast woningen zullen we ook naar onze voorzieningen en bereikbaarheid moeten kijken van deze nieuw te bouwen locaties. Denk hierbij aan ontsluitingswegen en de aansluiting van voldoende capaciteit van de scholen nabij een nieuwbouwwijk.

Meer nieuws