Nieuws

Dorpenstrategie peelregio

De ontwikkelingen in onze regio gaan snel en de verstedelijking komt dichterbij. Krijgen we in het dorp ook hoge flats? Breiden we de dorpen uit of verdichten we de kernen door het laatste beetje groen eruit te persen? Gaan we allemaal op de fiets of blijft er ook ruimte voor de auto? En hebben we nog plek voor alle bedrijven of kiezen we voor specifieke onderneming op onze schaarse bedrijfslocaties?
Allemaal vragen waar we in de peelregio een mening over moeten vormen. En daarbij de kansen benutten voor behoud van vitale kernen.

Met het oog op de schaalsprong en de ontwikkelstrategie van onze regio is het nu belangrijk om aan te geven wat de peelgemeenten belangrijk vinden met het oog op ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij ook nog rekening te houden voor bodem, water, natuur en landschap. De ontwikkelstrategie is opgesteld om de verstedelijkingsopgave van onze regio in goede banen te leiden. De gemeenteraadsleden van alle 5 de peelgemeenten inclusief Helmond en het waterschap hebben hier in 2 bijeenkomsten in Asten input aan gegeven.

Uit de sessies is vooral gebleken dat het werken aan vitale kernen voorop staat en dat met de benodigde woningbouw hier kansen liggen. Door het bouwen van meer huizen komt er meer ruimte voor doorstroom en een betere leeftijdsopbouw. Deze leeftijdsopbouw is belangrijk voor het behoud van voorzieningen zoals scholen, verenigingen en activiteiten. De komst van nieuwelingen in onze kernen met andere achtergronden geeft wel weer uitdagingen in de eigenheid van de kernen. Het domweg groeien is dus geen doel op zich. Het toevoegen van woningen in een kern moet ook iets opleveren voor de gemeenschap. Doorstroom blijft belangrijk, dus geen gezinswoningen maar woningen voor een of twee persoons huishoudens.

De input wordt mee teruggenomen in de verschillende overlegtafels in de regio. Hierin is het belangrijk dat we gaan werken aan concrete plannen om deze doelen te bereiken. Het is belangrijk om elkaar in de peelregio te blijven opzoeken.

Meer nieuws