Nieuws

Durven investeren in groen

Laarbeek is een groene gemeente en daar zijn we als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) trots op. Zeker de afgelopen coronaperiode hebben veel inwoners genoten van de mooie natuur die Laarbeek rijk is. Denk bijvoorbeeld aan de omgeving bij het Torreven en de Biezen. We moeten zuinig zijn op onze natuur en landschappen en deze waar nodig versterken en of uitbreiden.

Een groene omgeving is daarnaast bittere noodzaak. Dit geldt zowel voor de groenvoorzieningen in als buiten de kernen. Belangrijk is om de biodiversiteit, die zwaar onder druk staat, niet verder te laten slinken. Met boerenlandvogels gaat het slecht, net als met bijvoorbeeld bijen en vlinders. Bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening. Een van de oorzaken van de afname van de biodiversiteit is dat er te weinig kruiden, bloemen en struikgewas (struweel) zijn. Daardoor is er een groot gebrek aan voedsel en broedmogelijkheden. ABL wil zich, in samenwerking met organisaties zoals het IVN, Stichting Middengebied en het Laarbeeks Landschap, inzetten om de natuurwaarde van de openbare ruimte verder te verbeteren.

Ook in de kernen zijn groene elementen belangrijk. Ze voorkomen hittestress die kan ontstaan vanwege toenemende temperaturen. Daarnaast zorgen ze ook voor waterberging in tijden wanneer er veel regen valt. Aandachtspunt voor de komende periode is meer investeren om het groen wat Laarbeek rijk is op een duurzame manier te onderhouden. Klimaatverandering en het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgen dat onkruid meer kan woekeren. Dit leidt tot overlast en irritaties, wij vinden dat hier iets aan gedaan moet worden. Het onderhoud dient wel dusdanig uitgevoerd te worden dat de biodiversiteit hier geen hinder van ondervindt.

Groen is een van de speerpunten van ons programma. Over 2 weken volgt speerpunt 2: betaalbaarheid van voorzieningen. Blijf onze speerpunten volgen of lees ze op www.abllaarbeek.nl.

Stem 14/15/16 maart op ABL. Wij staan klaar voor onze inwoners!

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws