Nieuws

Een bijzonder jaar…..

Zo aan het einde van een kalenderjaar is het altijd goed om terug te kijken op het afgelopen jaar en vervolgens een blik te werpen op het komende jaar. Als iets duidelijk is geworden in 2020 is dat eigenlijk niets vanzelfsprekend (meer) is. Het coronavirus heeft velen hard geraakt, vanwege bijvoorbeeld het verlies van dierbaren, het verlies van werk of inkomsten of door een eigen ziekbed. Dat heeft diepe sporen nagelaten waar we met elkaar nog behoorlijk wat tijd voor nodig zullen hebben om dit alles te kunnen verwerken en te herstellen.

Politiek gezien is het bewonderenswaardig wat er in Laarbeek nog allemaal is bereikt. Dat verdient een groot compliment aan onze ambtenaren, het college van B&W en aan alle politieke partijen. Er zijn weer vele goede dingen in Laarbeek gebeurd. Ook onze vele vrijwilligers verdienen een groot compliment. Het blijft fascinerend te zien hoe iedereen er de schouders onder zet om activiteiten mogelijk te maken binnen wat toegestaan is.

Als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) hebben we met regelmaat onze constructief inhoudelijk geluid kunnen laten horen. Financieel staan we er prima voor. Creatieve benaderingen van problemen in de zorg hebben er toe geleid dat er minder grote tekorten zijn, terwijl de tevredenheid over de geboden zorg prima is! Dat blijft essentieel natuurlijk. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat blijft een aandachtspunt voor ons.

Het komende jaar staan er weer voldoende mooie agendapunten klaar om besproken te worden. Zo beginnen we al vrij snel aan een van onze speerpunten. In het plan “Ouder worden in Laarbeek” gaat onder andere ouderenhuisvesting terug komen. Wij vragen al lang aandacht voor goede huisvesting voor senioren. Een goede aanpak van dit probleem moet gaan bijdragen aan doorstroming en dus voor een complete aanpak van de woningnood voor jong en oud in Laarbeek.

De ontwikkeling van de dorpskern van Lieshout zal naar verwachting verder opgepakt gaan worden. Dat er iets moet gaan gebeuren in Lieshout is duidelijk. We zien dit project echter niet los van het oppakken van de verkeersproblematiek (met name sluipverkeer) in de kern Lieshout. Wij spannen ons in voor een “robuuste rand” om Lieshout.  Op ons initiatief gaat de wethouder het gesprek aan met de provincie om het sluipverkeer om Lieshout heen te gaan leiden. Wij denken hier onder andere aan verkeerslichten op de kruising van de Hoofakker en de Deense Hoek. U bent hier al eerder over geïnformeerd. Maar ook de verkeersveiligheid in Aarle-Rixtel (met name de Dorpsstraat) en bij de Donkse brug blijft op onze agenda.

Nieuwe plannen kunnen alleen uitgevoerd worden als het huishoudboekje van de gemeente op orde blijft. Ook hier zullen we in 2021 scherp op blijven. Genoeg weer te doen dus!

Rest ons niets anders dan iedereen een heel fijn en gezond 2021 toe te wensen!

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws