Nieuws

Een brug te ver?

Een brug te ver?

De plannen van de gemeente Helmond om het centrum van de stad gedeeltelijk te vernieuwen zijn niet nieuw. Al enkele jaren worden op zich mooie plannen gepresteerd. Op 2 januari jl. gaf het Eindhovens Dagblad (ED) een laatste inzicht in de plannen. Naast bovengenoemde ideeën, wordt er ook een steeds prominentere plaats ingeruimd voor een aanleghaven. De hoeveelheid aanlegsteigers lijkt steeds groter te worden. Letterlijk geeft het ED aan (citaat): “De aanlegsteigers volgen als Helmond het eens wordt met buurgemeente Laarbeek over het openen van de brug in Aarle-Rixtel.” In het stuk worden diverse onzekerheden genoemd, daar wordt bovengenoemde niet in genoemd. De toegang naar een eventuele aanleghaven kan alleen via Aarle-Rixtel, via het zuiden is dit onmogelijk door onder andere de vaste brug bij Suytkade.

Wat Algemeen Belang Laarbeek (ABL) betreft, moet er nogal wat water door de Zuid-Willemsvaart om eventueel in te kunnen stemmen met het openen van de brug in Aarle-Rixtel. Er zijn enkele factoren die wat ons betreft van belang zijn. Zo maken wij ons veel zorgen over de verkeersveiligheid. Het kruispunt bij de brug is een drukbevolkt kruispunt waar bijvoorbeeld ook veel scholieren op de fiets gebruik van maken. Daarnaast kennen alle Aarle-Rixtelnaren de drukte in de klokgietersstraat / Dorpsstraat enerzijds en de Albers Pistoriusstraat anderzijds. Dit mag niet toenemen Ook het Dorpsplatform heeft hier al met regelmaat aandacht voor gevraagd.
Ten tweede heeft de gemeente Laarbeek fors geïnvesteerd in een mooie aanleghaven. Deze wordt goed gebruikt en ook met name de Aarle-Rixtelse middenstand profiteert hier van. Er zijn plannen om de kop van Aarle-Rixtel, waar de aanleghaven deel van uit maakt verder te gaan ontwikkelen. Wij willen als ABL niet dat alle investeringen en economische voorspoed teniet wordt gedaan!

Al met al willen wij als ABL pas een eventuele discussie over het openen van de brug aangaan als er een plan ligt waar Aarle-Rixtel / Laarbeek beter van wordt. Tot dat moment is een discussie hierover voor ons nog een brug te ver!

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens fractie Algemeen Belang Laarbeek
Monika Slaets-Sonneveldt
Ron Verschuren
Jordy Brouwers

Meer nieuws