Nieuws

Een nieuwe milieustraat

Al geruime tijd wordt er binnen onze gemeente gesproken over het vernieuwen van de milieustraat. Vooral de hoge containers maakt de huidige milieustraat niet gebruiksvriendelijk. Daarnaast zijn enkele voorzieningen op de milieustraat zwaar verouderd en moeten worden vervangen.
Het college werkt momenteel aan een plan voor de milieustraat met verschillende scenario’s. Hierbij wordt gedacht aan het verhogen van het terrein of het verdiepen van de containers. Ook wordt de optie bekeken om de milieustraten van Gemert-Bakel en Laarbeek samen te voegen of samen te werken met Helmond. Recent is de gemeenteraad bijgepraat over de opties en gedachten.

De hoge containers is voor veel mensen een doorn in het oog van onze milieustraat. Dit maakt de milieustraat een stuk minder toegankelijk. Ook het klein chemisch afval depot en de schaftruimte van de milieustraat voldoen niet langer aan de eisen. In veel gemeenten wordt daar bovenop meer gewerkt aan circulariteit, geen afval, maar hergebruik. Aanleiding genoeg voor een stevige herziening van de milieustraat in Laarbeek.

In de aanloop naar deze bijeenkomst hebben enkele raadsleden verschillende milieustraten in het land bezocht als voorbeelden. Hierin is nieuwe kennis opgedaan hoe andere gemeenten het hebben ingericht. Dit is ook gebruikt in het onderzoek naar de alternatieven.

Binnen de bestaande grenzen van de milieustraat is de inrichting aan grenzen gebonden. Verder uitbreiden op die locatie is niet mogelijk. Mede daarom, maar ook uit kostenoogpunt is een scenario om samen met Gemert-Bakel een nieuwe locatie in te richten bekeken. Dit lijkt in eerste instantie niet de meest voor de hand liggende. De reistijden voor inwoners van beide dorpen wordt aanzienlijk langer. Ook de bouw van een volledig nieuwe milieustraat brengt ook behoorlijke investeringen met zich mee. Vraag is of dit opweegt tegen de voordelen van samenvoeging.

Op de huidige locatie zijn er twee mogelijkheden uitgewerkt, namelijk een verhoogde locatie en een verdiepte locatie. Bij de verdiepte locatie staan de containers lager en rijden de auto’s op maaiveldniveau. Bij de verhoogde locatie gaan de auto’s op een verhoging rijden en kunnen zo omlaag in de container gooien. Beide varianten hebben voor- en nadelen al lijkt de verdiepte variant iets goedkoper in de uitvoering.

In alle varianten wordt er meer samenwerking gezocht met de regio en de regionale kringloopwinkels. Er zal gekeken moeten worden welk afval aanboden kan worden en welke spullen naar de kringloop kunnen om bijvoorbeeld gedemonteerd te worden.

De bijeenkomst van 11 juli was puur om te informeren en meningen op te halen. Het geheel krijgt nog een vervolg. Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat de kosten laag blijven en de kosten voornamelijk terecht komen bij de vervuiler. Het goed kunnen scheiden en het eenvoudig kunnen storten is belangrijk. Aangevuld natuurlijk met de openingstijden.
Gekeken moet worden naar samenwerking in de regio, maar we moeten voorkomen dat onze inwoners hun spullen op verschillende locaties moeten wegbrengen. In een enkel geval waar het gaat om incidentele goederen die goed recyclebaar zijn, zou dit toelaatbaar zijn, maar dat moet niet het uitgangspunt zijn.

Meer nieuws