Nieuws

Eindelijk schot in de Baverdestraat

Al vele jaren wordt erover gepraat, nieuwbouw in de Baverdestraat in Lieshout. De woningen aan de zuidzijde van de straat zijn in eigendom van Wocom als huurwoningen. De woningen zijn al flink verouderd en 3 stuks woningen waren in de loop der jaren al verkocht om af te stoten als huurwoningen.

Een flink aantal jaren terug is gekozen om de huurwoningen aan de  Baverdestraat te herontwikkelen. De aankoop van de al verkochte huurwoningen was daarbij wel wenselijk omdat dit meer mogelijkheden biedt. De tuinen van de bestaande woningen zijn namelijk behoorlijk diep waardoor ruimte komt om meer woningen te bouwen. Door landelijke beperkingen die opgelegd zijn aan woningbouwcorporaties in 2015 (kwestie Vestia) bleek aankoop door Wocom ineens niet meer mogelijk. Een woningcorporatie mocht niet meer als projectontwikkelaar te werk gaan. De gemeente bleek nodig om de woningen na een lang traject aan te kopen. Ook zijn enkele stukken achtertuin aangekocht voor meer ruimte. Wocom en de gemeente hebben hierdoor de handen ineen geslagen.

Uiteindelijk is er nog extra tijd benodigd geweest voor meer ruimte voor water en groen. Met het oog op de klimaatadaptatie (overvloedige regenval, droogte en hitte) was het noodzakelijk het plan nogmaals aan te passen om het ook toekomstbestendig te kunnen maken.

De ruimtelijke procedures zijn nu eindelijk gestart, de bedoeling is het bestemmingsplan nog voor de invoering van de omgevingswet ter inzage te leggen. Deze staat nu op 1 juli 2023. Na goedkeuring van het bestemmingsplan kunnen vergunningen worden aangevraagd en kan de sloop en bouw starten.

Meer nieuws