Nieuws

Energiehuis slim wonen

Ondanks de kritieken in de landelijke politiek en de discussies rondom de landelijke verkiezingen is in Nederland de energietransitie in volle gang. Landelijk en regionaal wordt voornamelijk gekeken naar het grootschalig opwekken van duurzame energie. Op gemeentelijk niveau kennen we ook enkele grootschalige opweklocaties, maar er ligt ook veel aandacht op de transitie op huishoud niveau. In het kader van de energietransitie wordt in Laarbeek ondersteuning geboden voor onze inwoners om hierin de juiste keuzes te maken.

Het opwekken van duurzame energie is een belangrijke weg naar een klimaatneutrale samenleving. Het grootschalig opwekken van energie is hiervoor noodzakelijk, maar er is ook heel veel winst te behalen in het verduurzamen van woningen en het lokaal opwekken en gebruiken van energie binnen deze huishoudens.

Maar hoe pak je dit nu als particuliere huiseigenaar aan? Er zijn zoveel nieuwe technieken en welke technieken zijn nu wel en niet duurzaam op de langere termijn? En zijn er subsidies beschikbaar die het financieel kunnen ondersteunen?
Al enkele jaren kent Laarbeek energiecoaches om mensen bij deze vragen te ondersteunen. Deze energiecoaches werken samen met stichting Duurzaam Wonen Laarbeek (DWL). De coaches komen aan huis om te praten over de mogelijkheden van energiebesparing en verduurzamen van de woning.
Sinds 2021 is er een samenwerking tussen DWL en het Energiehuis Helmond. Aan deze samenwerking doen alle omliggende gemeentes mee. Het energiehuis is een onafhankelijk kennisinstituut waar kennis uitgewisseld kan worden, professionele ondersteuning geboden kan worden, maar ook een stuk administratie uit handen genomen kan worden. Ook beschikt het energiehuis over een showroom met verschillende opstellingen van isolatie en duurzame apparatuur.

De afgelopen periode liep de samenwerking met het energiehuis niet altijd even soepel waardoor deze onder druk kwam te staan. De energiecoaches in Laarbeek werken al behoorlijk lang zelfstandig en hebben veel naamsbekendheid. Een verdere integratie met het energiehuis, met bijvoorbeeld een naamswijziging, kan op bezwaren stuiten vanwege de herkenbaarheid binnen onze kernen. We zijn hier door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld en hebben hier als gemeenteraad geen directe betrokkenheid. We vinden het wel goed te vernemen dat de samenwerking met een jaar wordt verlengd en aan de knelpunten invulling wordt gegeven inclusief een moment van evaluatie. We werken op veel vlakken samen in deze peelregio en ook deze samenwerking is wenselijk om het voortbestaan en kennis op de langere termijn goed te kunnen borgen.

Het is belangrijk dat de gemeente een actieve rol neemt in de verduurzaming van onze huizenvoorraad. Het laagdrempelig en onafhankelijk ondersteunen van particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren en het lokale MKB op zowel het gebied van techniek als de financiën vervult hierin een belangrijke sleutel. Dit willen we graag blijven steunen.

Kijk rustig eens rond op de site van Duurzaam Wonen Laarbeek op:

Home (duurzaamwonenlaarbeek.nl)

Meer nieuws