Nieuws

Energietoeslag 2022 en 2023

Hoewel de verhitte energiemarkt inmiddels wel wat afgekoeld is, zijn de huidige energieprijzen bij consumenten nog steeds fors er kunnen nog steeds voor problemen zorgen. Hiervoor is de energietoeslag ingesteld vanuit de landelijke overheid en aangevuld door onze gemeente. Recent bleek uit vragen van Ouderen Apel/Hart voor Laarbeek dat hier soms nog wat onduidelijkheid over is.

In de media verscheen de gemeente Helmond die de energietoeslag 2023 invoert om huishoudens te ondersteunen in de kosten voor energie. Hieruit kwam de vraag naar voren waarom de gemeente Laarbeek dit nog niet heeft ingevoerd. Echter in tegenstelling tot de gemeente Helmond heeft de gemeente Laarbeek al een aanvullende regeling, namelijk de maatwerk energietoeslag. Er is namelijk behoefte aan een maatwerkregeling voor inwoners die niet voldoende geholpen zijn door de landelijke regeling eenmalige energietoeslag (lage inkomens) of de inkomens die op grond van het inkomen buiten de landelijke regeling vallen (middeninkomens).

De regeling van de gemeente Laarbeek is een pilot en loopt van 9 januari 2023 tot en met 9 juli 2023. Vanaf die 9 juli wordt de regeling weer vanuit de Rijksoverheid middels een wet opgedragen aan de gemeenten. Pas als deze wet is aangenomen kan de gemeente actief aan de slag met de verdeling van het beschikbare geld. Tot die tijd is met de maatwerk energietoeslag de ondersteuning bij huishoudens geborgd.

Mocht u in in uw omgeving signalen ontvangen dat mensen problemen ervaren met het aanvragen dan kunt u deze altijd doorverwijzen naar begeleiding in de dorpshuizen en waar nodig zijn wij uiteraard ook benaderbaar en zullen we ondersteunen waar nodig.

Meer nieuws