Nieuws

Geen horeca op “Kop van Aarle”

Als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) zijn wij er groot voorstander van om nieuwe natuur in Laarbeek aan te leggen. De “Kop van Aarle” is een unieke mogelijkheid om aan deze doelstelling verdere invulling te geven. Wij hebben echter van begin af aan grote twijfels gehad of er horeca hier op deze specifieke locatie zou passen. Er is op de Heikant, maar ook aan de Zuid-Willemsvaart, al horeca in de nabijheid aanwezig. Daarnaast brengt de horeca verkeer tot diep in het gebied met zich mee.

Ruim een half jaar geleden hebben we al aangegeven horeca niet te zien zitten en dat we het belangrijk vinden dat de natuur zijn gang kan gaan. Dit gevoel is versterkt na de presentatie over dit plan enkele weken geleden in de commissie ruimtelijk domein.

Na deze commissievergadering hebben we veel signalen vanuit de achterban gekregen waarbij duidelijk werd dat ook zij horeca niet zien zitten. Dat heeft ons doen besluiten om 2 weken geleden een artikel in de Mooilaarbeekkrant te plaatsen waarin we ons uitspraken geen voorstander te zijn van een horecavoorziening. Het gevolg hiervan is dat, geïnspireerd door ons artikel, er tijdens de raadsvergadering van 9 december jl. unaniem een motie is aangenomen waarbij wordt afgezien van horeca. Tevens is op ons initiatief meegenomen dat het plan voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook voor mensen die minder goed ter been zijn of gebruik moeten maken van een rolstoel.

Wij begrijpen de teleurstelling bij wethouder Briels en de initiatiefnemers. Wij vonden het echter fair om een duidelijk signaal af te geven om te voorkomen dat valse verwachtingen geschapen zouden worden en er onnodig kosten zouden worden gemaakt. Maximale transparantie.

Algemeen Belang Laarbeek

Ron Verschuren
Bas van Sinten
Jordy Brouwers

Meer nieuws