Nieuws

Goed wonen en leven in Laarbeek met aandacht voor de minima

Afgelopen week zijn in de Laarbeekse gemeenteraad diverse belangrijke agendapunten de revue gepasseerd die veel van onze inwoners direct raken.

Met het vaststellen van het minima- en armoedebeleid van Laarbeek zetten we weer een belangrijke stap om inwoners in Laarbeek die het financieel moeilijk hebben beter in beeld te krijgen en te helpen. Helaas merken we nog te vaak dat het taboe dat heerst over dit onderwerp ervoor zorgt dat mensen niet de stap durven te zetten om hulp te zoeken. Wat de reden ook is waardoor mensen het financieel niet makkelijk hebben, weet dat er veel regelingen zijn en er ondersteuning is waardoor niemand alleen deze moeilijke tijd hoeft door te komen.
Daarnaast hebben we als ABL samen met de DWG, CDA en PvdA een motie ingediend om te voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering gekort worden op hun uitkering als zij giften ontvangen van bijvoorbeeld familie. Mensen in de bijstand hebben het al zwaar en ieder steuntje in de rug is welkom. Belangrijk is het om de spanning weg te nemen die kan ontstaan als zij bijvoorbeeld een attentie of boodschappen ontvangen. Met het unaniem aannemen van dit beleid door de raad onderschrijven we als Laarbeek onze visie dat iedereen mee moet kunnen doen.

Er is een besluit genomen over het bestemmingsplan van een nieuw te bouwen complex op de hoek Mgr. Verhagenstraat / Bosscheweg in Beek en Donk. Dit pand moet in de behoefte gaan voorzien die er is naar betaalbare woningen. Dat vinden we als ABL belangrijk. De doelgroep voor deze woningen vindt nu vaak geen woning in Laarbeek. We zijn kritisch geweest op de mogelijke parkeer- en verkeersproblematiek. We hebben diverse signalen gekregen dat hier nog stappen gezet kunnen worden. Er is toegezegd dat hier met de projectontwikkelaar en de inwoners nog goed naar gekeken gaat worden.

Tot slot is de voortgang besproken met betrekking tot de ontwikkeling van de Heuvel in Lieshout. We zijn blij dat er momenteel goed gekeken wordt naar een goede invulling. Aandachtspunt is wat ons betreft een integrale aanpak. Denk aan sluipverkeer, de aanpak van de Heuvel zelf en het parkeren binnen de gracht van de kerk. Daarnaast merken we ook dat er behoefte is aan een beleefplein. Het onlangs opgerichte burgerinitiatief krijgt de ruimte om mee te denken en een alternatief in te dienen. Ook onder andere de Heemkundekring denkt mee. Wij juichen dat toe. Het plan moet een visitekaartje worden voor Lieshout dat breed gedragen wordt.

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws