Nieuws

Groei kan niet zonder mobiliteit

Er wordt in onze regio veel gesproken over mobiliteit en ook in de nieuwsbrieven is hier al vaak over bericht. De metropoolregio, ook wel de brainportregio genoemd, staat volop in de belangstelling rondom de ontwikkelingen van ASML. Mobiliteit is daarin een belangrijk issue waardoor plannen in een stroomversnelling lijken te komen. Maar hoe snel de ontwikkelingen aan de westzijde van Eindhoven lijken te gaan, hoe traag is het proces aan de oostzijde waar de problematiek rondom de Beekse Brug en de N279 al speelde ruim voor de stormachtige ontwikkelingen van ASML.

Door de Metropoolregio Eindhoven is aan alle 21 gemeenten de regionale mobiliteitsvisie voorgelegd. In deze visie wordt ingegaan hoe ons vervoerssysteem in grote lijnen eruit moet gaan zien in de komende decennia. De regionale mobiliteitsvisie van de metropoolregio is een goed document met belangrijke uitgangspunten voor mobiliteit in onze regio. Een duidelijke visie richting 2040, maar het is ook redelijk hoog over. Aan Laarbeek de vraag hierop te reageren door middel van een zienswijze.
Termen als Multimodaal Meerjarig MobiliteitsPakket, één urban daily system, BO-MIRT en het STOMP principe geven niet direct een goed beeld over een concrete invulling. Dat is ook niet erg, maar waar terminologie door de tijd geregeld is gewijzigd, geldt dat niet voor het mobiliteitsprobleem van Laarbeek en omliggende, vooral oostelijke, gemeenten. De Beekse Brug en de N279 waren al een probleem ver voor deze visie en zijn dat nog steeds bij het vaststellen van deze visie. Overlast van sluipverkeer en invloed op de leefbaarheid in de kernen tot gevolg.

Met samenwerking worden de belangen van deze oostzijde steeds actiever vertegenwoordigd door de betrokken wethouders. Met de zienswijze van Laarbeek op de nu voorliggende regionale mobiliteitsvisie willen we dit steun geven waarvoor we een amendement hebben ingediend voor een tekstuele aanscherping gericht op een actievere houding van de Provincie voor de N279 en Beekse brug.

Met het oog op de schaalsprong en de bijdrage die van iedere gemeente wordt verwacht, betekent dit ook dat deze mobilititeitsproblemen opgelost moeten worden om de leefbaarheid in onze gemeente te kunnen borgen.

Meer nieuws