Nieuws

Groenbeleid in de praktijk

In 2022 en 2023 is volop beleid vastgesteld met het oog op groen. Zo is het bomenplan vastgesteld waarin vastgelegd is hoe wordt omgegaan met bomen binnen onze gemeentegrenzen. Bomen krijgen meer ruimte om te groeien en bomen die niet op een geschikte plaats staan worden vervangen door exemplaren die beter tot hun recht komen.
Ook ons openbaar groen wordt omgevormd. Een mooi gemaaid gazon zal op sommige plaatsen omgevormd worden naar een biodivers en klimaatadaptief plantsoen. Dit gaat er anders uitzien als we gewend zijn, maar het is meer ingericht op de toekomst met meer droge en natte periodes. Zie hiervoor ook ons eerdere nieuwsbericht: Groenbeheerplan – ABL ~ Algemeen Belang Laarbeek (abllaarbeek.nl)

De omvorming van het openbaar groen en de uitvoering van het bomenplan is een lange termijn investering. Het groen wordt stap voor stap omgevormd en ook bomen worden stap voor stap vervangen. Per situatie zal gekeken moeten worden wat het beste past met vastgestelde randvoorwaarden.

Er zullen nog veel ervaringen opgedaan moeten worden met deze omvormingen. Dit gaat niet alleen om de praktische kant, maar ook participatie in de omgeving. Dit leerproces moeten we samen doen, het is daarom belangrijk dat we de komende periode, zeker in het voorjaar, goed onze oren en ogen openhouden voor de ervaringen uit de omgeving. We roepen daarom eenieder op om zowel de positieve als de leerervaringen met ons te delen. Daar kan onze gemeenschap nog jaren haar voordeel mee doen.

Meer nieuws