Nieuws

Groenonderhoud

Onze omgeving is door het klimaat aan veranderingen onderhevig. Als voorbeeld de afgelopen zomer met extreme droogte wat mede aanleiding geeft voor nieuwe inzichten in onze natuur. Dit heeft ook invloed op het onderhoud van ons openbaar groen.

In 2021 is het bomenvervangingsplan vastgesteld waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met bomen in onze gemeente om zoveel mogelijk groen te behouden maar ook de bomen die we nodig hebben de kans te geven om goed te groeien. Ruimte en diversiteit zijn hierin belangrijke punten.
Een vervolg op deze stap is een herziening van het beleid van het onderhoud van het openbaar groen. Waar we vroeger uitgingen van glad gemaaide grasvelden en strakke bordes is het inzicht veranderd. Duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie waren nog geen onderwerpen in 2013 toen het beleid voor sober onderhoud is ingesteld.

Met het nieuwe beleid moeten keuzes gemaakt worden hoe we ons groen gaan onderhouden en welk groen we opnieuw gaan inrichten voor meer variatie om de biodiversiteit een impuls te geven. Hiervoor zijn meerdere scenario’s uitgewerkt in stappen met de hoeveelheid herinrichting van het groen en over welke periode we dit gaan uitvoeren. De keuzes worden gemaakt met de inzichten van de nieuwe meerjarenbegroting dit najaar.

Meer nieuws