Nieuws

Grondnota: Betaalbaar bouwen in Laarbeek een stuk dichterbij

Wonen is duur, dat is een probleem wat ook landelijk speelt maar vooral lokaal wordt gevoeld. Er is veel vraag naar woningen, wat de prijs opdrijft. De (Laarbeekse) politiek zoekt al langere tijd naar mogelijkheden om woningbouw betaalbaarder te maken. Dit is niet eenvoudig. Op een aantal factoren is nauwelijks tot geen invloed uit te oefenen. Denk aan uurlonen en kosten voor bouwmaterialen.

Als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) vinden we het belangrijk om te luisteren naar realistische plannen die woningbouw betaalbaar en daarmee haalbaar maken. Een optie waar de politiek invloed op heeft, zijn de grondprijzen. Ieder jaar worden deze in de Grondnota vastgesteld. Hierover is woensdag 25 oktober in de commissie Sociale en Algemene Zaken vergaderd.

In de plannen voor komend jaar is voorgesteld om de grondprijs voor de sociale huursector onveranderd te laten en de grondprijs voor de sociale koopsector met €13 te verlagen. Hiermee komen deze grondprijzen op hetzelfde niveau. Rekenen we daarnaast de inflatie mee, dan wordt voor beide sectoren de grondprijs relatief goedkoper. Voor de sociale koop- en huursector komen met name woningen met een prijs tot  €255.000 in aanmerking. In d`n Hoge Suute (Mariahout) is recent nog gebleken dat het mogelijk is om woningen in deze klasse te realiseren. Dit vinden we belangrijk!

Een groep die vaak tussen wal en schip valt, is de groep die net teveel verdiend om toeslagen te ontvangen. Vaak is dit een groep die het moeilijk heeft om alle lasten goed te kunnen blijven betalen. Een groep met veelal verborgen armoede. Als ABL vragen wij al langer aandacht voor ook deze groep inwoners.

Om deze groep tegemoet te komen, is een nieuwe categorie “betaalbare koop” in het leven geroepen. De grondprijs voor deze groep bevindt zich tussen de sociale huur-/koopsector en vrije sector, denk aan huizen met een prijs tussen de €255.000 en €355.000.

Door het gat tussen de sociale sectoren en de vrije sector op te vullen, hopen we dat betaalbaar wonen in Laarbeek voor iedereen met een binding met onze gemeente weer een stukje dichterbij is gekomen.

 

In de raadsvergadering van 9 november is de grondnota definitief aangenomen in de gemeenteraad. Door de fractie van het CDA is een motie “een straatje erbij” voorgesteld om voor iedere kern te onderzoeken waar een woningbouw tot 50 woningen aan de randen van de kernen mogelijk is. Dit zou dan extra onderzoek betekenen bovenop de kernenvisie wat hetzelfde doel heeft, namelijk het zoeken naar kansrijke woningbouwlocaties. We vonden de motie daarom overbodig en onnodig druk leggen op het lopende proces. In de besluitvorming van het beleidskader wonen is de toezegging al gedaan door de wethouder dat Lieshout en Aarle-Rixtel extra aandacht krijgen.

Meer nieuws