Nieuws

Grondnota

Ieder jaar volgt de grondnota met de stand van zaken van de exploitaties van het grondbedrijf. Dit zijn de projecten die de gemeente zelf in beheer heeft van zowel woningbouw als industrie.
De grondnota kende ten opzichte van andere jaren een gewijzigde opzet waardoor deze moeilijker te doorgronden was. In de commissie SD&AZ is door een presentatie een duidelijkere toelichting gegeven. Daarbovenop is een vraag&antwoord overzicht verstuurd met nog een verdere verduidelijking van de vragen. Hierdoor zijn veel onduidelijkheden weggenomen.

In de grondnota wordt gekozen voor het verhogen van de grondprijzen van de vrije sector en de sociale huurwoningen. De grond voor goedkope koopwoningen wordt ontzien van prijsverhogingen. Dat de prijs van grond voor sociale huurwoningen licht stijgt zorgt niet voor hogere huren omdat deze grond verkocht wordt aan woningcorporaties en hiervoor een maximaal huurbedrag geldt en het oppervlak beperkt is. Deze grondprijzen waren vorige periode niet verhoogd en zijn nog steeds erg laag ten opzichte van omliggende gemeentes. Een lagere grondprijs zorgt dan niet automatisch voor lagere huren van de woningbouwcorporatie.

Vastgesteld is ook dat de nieuwe woonvisie 2022-2026 niet wordt toegepast op lopende projecten. De nieuwe woonvisie stelt een verhouding vast tussen type woningen met maximale koopprijzen en huurprijzen met als doel deze betaalbaar te maken. Het nu inzetten op bestaande projecten zou vertraging veroorzaken en maakt exploitaties zwaar verliesgevend. De woonvisie wordt daarom toegepast op alle nieuwe projecten sinds vorig jaar. In nieuwe projecten kan wel gestuurd worden op de nieuwe voorwaarden omtrent betaalbaarheid.

In aankomend jaar wordt de woonvisie opnieuw tegen het licht gehouden omdat de betaalbaarheid onder druk staat en de huidige voorwaarden nieuwe plannen soms onhaalbaar maakt. Wij zullen hierbij de betaalbaarheid blijven bewaken en waar mogelijk samen te bouwen met woningbouwcorporaties zodat er geen winstoogmerk is.

Meer nieuws