Nieuws

Grootschalige opwek nodig om doelstellingen te halen

Om in de toekomst te voldoen aan de ons opgelegde klimaatdoelstellingen, praten we in de Gemeenteraad al geruime tijd over grootschalige opwek van energie. Het mooiste zou zijn dat we de totale energievraag van Laarbeek zouden kunnen bewerkstelligen door alle daken in Laarbeek vol te leggen met zonnepanelen. Helaas behalen we dan maar ca. 15% van de totale energievraag. Dit is de reden dat er ook gekeken moet worden naar grootschalige opwek van elektrische energie via bijvoorbeeld zonneweides. Inmiddels zijn er 2 van deze weides vergund en 3 in ontwikkeling.

Belangrijk vinden wij het als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) dat we kijken of eerst alle daken vol gelegd kunnen worden in plaats van de aanleg van zonneweides in bijvoorbeeld het buitengebied. Dit systeem noemen we de zonneladder. Dit is echter niet 100% haalbaar. Niet ieder dak is geschikt voor zonnepanelen en ook de lagere tarieven die bedrijven soms betalen voor energie maken een investering in zonnepanelen minder interessant. Daarnaast is inmiddels schaarste op het elektriciteitsnet ontstaan en dat maakt het behalen van doelstellingen niet makkelijker.

Om de klimaatdoelstellingen te behalen wordt inmiddels ook gekeken naar gebieden waarin grootschalige opwek kan plaatsvinden. Inmiddels is een gebied ten noorden van Mariahout hier voor benoemd. In tegenstelling wat wij wel eens horen, is de beslissing dat hier windturbines komen nog niet genomen. Ook wij zijn kritisch ten opzichte van windturbines. Belangrijk is dat er ook goed gekeken wordt naar andere haalbare, betaalbare alternatieven.

Belangrijk vinden wij ook dat we aan tafel bij de provincie mee blijven praten. Koste wat het kost willen we voorkomen dat de provincie uiteindelijk voor Laarbeek gaat bepalen welke oplossing gekozen moet worden. Dat kunnen pijnlijke keuzes voor Laarbeek zijn. Daarom zijn wij tegen het schrappen of uitstellen van geplande zonneweides. De capaciteit voor deze weides is namelijk al geregeld. Geef je de capaciteit weg, ben je de capaciteit vrijwel zeker kwijt. We staan dan met lege handen, met het risico dat de provincie in gaat grijpen. Wij blijven dus liever aan tafel om mee te praten en te beslissen. Belangrijk vinden wij daarnaast dat alle inwoners mee worden genomen en ook de kans krijgen deel te nemen. Dat zorgt voor een toename van het broodnodige draagvlak.

Tot slot is het voor u ook belangrijk te weten dat locaties waar tot 200 zonnepanelen worden aangelegd nog wel gewoon kunnen worden gerealiseerd. Dus als u plannen heeft om uw dak te voorzien van zonnepanelen, dan is dit gewoon mogelijk.

 

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws